***اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم*** جغرافیا و ژئومورفولوژی

جغرافیا و ژئومورفولوژی
جغرافیا علمی برای خوب زیستن(Geography is the science for the good life)  
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

در توجیه کاربرد ‌ژئومورفولوژی در مدیریت شهر باید به این سوال پاسخ داده شود که این کاربرد چه ضرورتی دارد؟ به طور کلی ضرورت این کاربرد ابتدا به توانایی‌های متخصصان ژئومورفولوژی سپس نیاز افراد( حقیقی و حقوقی ) و بالاخره به تنوع پدیده‌های ژئومورفیک برمی‌گردد. راه رسیدن به توسعه پایدار را نشان می‌دهد که توجه به برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا دارد. می‌توان چنین استدلال کرد که این کار به رفاه عمومی مردم و توسعه پایدار می‌انجامد. در برنامه‌ریزی باید تاثیرات خالص این دانش در برنامه‌ریزی و تاثیر غیرمستقیم عدم به کارگیری چنین دانشی در آمایش فضای سرزمینی یافت( رانش ساختمان و سازه‌ها یک پدیده ژئومورفیک است و برنامه ریزی به معنی کنترل یا خودداری از قرار دادن روی صفحه‌های رانش است). بر این مبنا که سطح استفاده از فضای سرزمینی را بالا ببریم و از خطرات و بلایای آشکار و پنهان فضایی زندگی مردم بکاهیم. در این مورد چند مساله به نظر می‌رسد: اول اینکه باید تعیین کرد کدام یک از عاملهای ژئومورفیک بر رفاه مردم اثر می‌گذارد و اولویت را برای هر یک از عامل‌های ژئومورفیک از لحاظ استفاده‌ای که برای مردم دارد مشخص کرد.مساله دوم نیاز به مشارکت و مداخله متخصصان ژئومورفولوژی در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. همانطور که ذکر شد، عدم آگاهی از وضعیت زمین منجر به بروز مسائل و مشکلاتی شده‌است؛ حال آنکه با تهیه نقشه‌های ارزیابی ژئومورفولوؤیک و بررسی راههای مقابله با پدیده‌های مخرب ژئومورفولوژیک می‌توان این گونه مشکلات را برطرف کرد. مساله دیگر این است که مدیران شهری و برنامه‌ریزان چه نیازی دارند که متخصصان ژئومورفولوژی را درکنار خود داشته باشند؛ یا به عبارتی چه نیازی دارند تا از این دانش در برنامه‌ریزی خود استفاده کنند. ثابت شده است که موثرترین طرح‌ها و اقدامات آنهایی است که با طبیعت و محیط هماهنگی داشته باشد.

سوال دیگر این است آیا چنین کاربردی فواید اجتماعی به همراه دارد یا نه؟ پاسخ چنین پرسش‌هایی را باید در حوداث و سوانح طبیعی ژئومورفیک که جوامع مختلف به نحوی در تاریخ اجتماعی خود با آن رو برو بوده‌اند باید جست. این سوانح همواره باعث افزایش هزینه‌ها شده است! در ایران نیز این روند سر صعودی دارد. پس می‌توان گفت چنین کاربردی فواید اقتصادی را نیز به دنبال دارد. و از طرفی مدیران و برنامه‌ریزان می‌خواهند با هزینه و زمان کمتر مردم را به سطح رفاه اجتماعی مطلوب برسانند. مثلاً اگر منطقه‌ای برای دفع مواد زاید زندگی انسان در نظرگرفته شود و توجه به هزینه‌های منفی جانبی که در درازمدت ایجاد می‌شود نیز بشود( مثلاً نفوذ مایعات فاسد به سفره آب زیرزمینی)، در این صورت از دو فضای سطحی(محل تخلیه زباله) و فضای عمقی(سفره آب زیرزمینی) به طور مطلوب‌تری استفاده شده‌است. تاثیرات منفی در سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی پیامدهایی است که طبیعتاً در پی حوادث ژئومورفولوژیک پیش خواهد آمد. بنابراین علاوه بر دولت‌ها، مردم و بخش خصوصی نیز باید درصدد یافتن راهکار‌های لازم باشند، به نحوی که خسارات کاهش یابد و فعالیتها پایدارتر شود.

مشارکت ژئومورفولوژیک به مدیریت شهری خاصی محدود نمی‌شود. تمام شهرها به اطلاعات ژئومورفولوژیکی نیازمندند، اما ماهیت مسائل ژئومورفولوژیک شهرها بسیار متنوع است.برای مثال مسائل ژئوموفولوژیک شهرهای کوهستانی با شهرهای ساحلی یکسان نیست .به همین دلیل شمار تلفات انسانی ناشی از خطرات وابسته به علل ژئومورفولوژیکی نیز در شهرهای مختلف فرق می‌کند. در شرق آسیا، سیل، زلزله، توفان و زمین لغزش؛ در هند، سیل و زلزله؛ در ایران ، سیل، زلزله، خشکسالی و فرایندهای دامنه‌ای؛ در شمال آفریقا، سیل و زلزله ؛ در آفریقا مرکزی، خشکسالی و در آمریکای جنوبی و مرکزی، سیل، زلزله، لغزش زمین و توفان از مهم ترین حوداث طی 50 سال گذشته بوده‌اند و شهرهای بسیار زیادی در این مکان‌ها تحت تاثیر این حوادث قرار داشته‌اند. کار جدید در میان مهندسان و برنامه ریزان شهری ایجاد ادراک ذهنی از محیط است، به ترتیبی که طرح در دست اقدام از امور مخاطره‌آمیز و زیان بخش عاری باشد. ملاحظات ژئومورفولوژیکی، بحثی از مسائل طبیعی مربوط به این موضوع را تشکیل می‌دهد.


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ شنبه نهم شهریور 1392 ] [ 9 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

 

برنامه ريزي شهري

به طور کلي از زمانيکه بشر براي شناسايي محيط اطراف و تسهيل در امر زندگي و رفع مشکلات و نيازهاي خود به تکاپو پرداخت در حقيقت دست به يک نوع برنامه ريزي زد . در حال حاضر نيز با توجه به وجود جمعيت رو به افزايش امروزي استفاده از منابع طبيعي و به کار گيري امکانات اقتصادي فيزيکي و اجتماعي به منظور رفاه و ارتقاء سطح زندگي بشري ،نياز به برنامه ريزي از جمله ضرورتهايي است که مي توان به وسيله آن دردستيابي به هدفها به موقعيتهاي  مطلوبي نائل آمد . در صورتيکه بخواهيم تعريفي کلي از برنامه ريزي داشته باشيم مي بايستي برنامه ريزي راعبارت از کوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه ها در جهت رسيدن به هدفهاي مشخص بدانيم که ممکن است اين کوششها و برنامه ها تا مرحله نهايي هدف نيز پيش نرود بلکه گامهايي در جهت رسيدن به آن باشد .

در رابطه با برنامه ريزي تقسيم بنديهاي مختلف صورت گرفته است برنامه ريزي را از نظر اجرا و سطوح برنامه ريزي مورد ارزيابي قرار ميدهيم .

برنامه ريزی از نظر مدت اجرا 

برنامه ريزي بلند مدت : دوره اجرايي آن بين 10 تا 20 سال و گاهي 25 سال است . علت نياز به آن معمولا ايجاد يک چارچوب کلي و آينده نگرانه در زمينه مورد توجه برنامه است 

برنامه ريزي ميان مدت : که معمولا مدت اجراي آن 3 تا 7 سال مي باشد و گاه مي تواند به ده سال برسد و آن اجراي برنامه هايي است که در قالب برنامه بلند مدت و با هدفهاي کلي آن به مرحله اجرا در مي آيد . در برنامه ميان مدت رئوس برنمامه هاي ميان مدت به ترتيبي است که ببينيم راههاي رسيدن به اين هدفها کدامند

برنامه ريزي کوتاه مدت : مدت اجراي آنها بين 1 تا 2 سال است . اين نوع برنامه ها با توجه به برنامه هاي ميان مدت معين ميشوند. معمولا هر اندازه مدت اجرا برنامهکوتاهتر باشد ، اجرا آن برنامه ها در رابطه با واقعيات ، قابليت اجراء بيشتر و بهتري دارند

سطوح برنامه ريزي

برنامه ريزي از نظر سطوح به 4 دسته اصلي تقسيم ميشود که عبارتند از :

 سطح ملي يا کشوري

 سطح کلان مناطق مرکب از يک يا چند استان

سطح خرد مناطق يا يک يا چند شهرستان

سطح محلي يا شهر

در سطح محلي شهرداريها براساس طرح پيشنهادي وزارت کشور به امر تهيه و مديريت اجرايي برنامه هاي محلي خواهند پرداخت

امروزه شهرها به صورت مجموعه اي واحد هستند که مانند انسان داراي خصايص و ويژگيهاي زندگي است . شهرها پيوسته در حال تغيير و تحول با خود کمبودها ، مسائل و مشکلات ، محدوديتها و نيازهايي را به همراه دارند رفع کمبودها و نيازها و حل کردن مسائل و مشکلات ، با برنامه ريزي دقيق و اصولي شروع ميشود . بنابراين با پرداختن به کمبودها ، نيازها و محدوديتها و با توجه به مسائل و مشکلات ، هدف اساسي برنامه ريزي امکان تعيين و تبيين يافته ، شهررا در مسير حرکت مشخص قرار خواهد داد. از اين رو در فرآيند توسعه شهر ، لزوم جايگاه برنامه ريزي بيش از پيش احساس ميشود

هدف اصلي برنامه ريزي شهري : عبارت است از محيطي راحت تر ، بهتر ، آسانتر و موثر تر براي شهر نشينان برنامه ريزي شهري مجموعه گسترده اي از فعاليتهاي نظام مند است که به منظور نيل به اهدافي براي آينده شهر در نظر گرفته مي شود

نکته مهمي که در برنامه ريزي شهر ها اهميت دارد مساله آينده نگري است زيرا زندگي شهرهابدون ساز و کار هاي انتظام و قابل اجرا دچار هرج و مرج و آشفتگي خواهد شد. بنابراين برنامه ريزي شهري تلاشي به منظور انجام اعمالي است که نتايج آنها نظارت برشهررا براي حفظ منافع شهروندان و بهبود محيط آنها در پي دارد

وجود معضلات شهري امروزه احساس نياز به برنامه ريزي را بيشتر ميکند ودر چارچوب اين تفکر ، ايجاد تعادل ، تناسب و هماهنگي در بخشهاي مختلف شهر امکان پذير ميباشد . بنابراين برنامه ريزي شهري ، شهر و حيات شهر را به عنوان يک ساز و کار پويا ، هدف دار و زنده ياري مي رساند و در اين شرايط است که مديريت شهري با وجود برنامه آينده نگرانه شهري در مسير مناسب حرکت ميکند و مي تواند پاسخگوي دگرگونيهاي آتي شهر و خواسته ها و نيازهاي شهروندان باشد . در صورتيکه چنين اعتقادي به صورت راسخ وجود داشته باشد ، ميتوان با صحت و دقت وضع موجود را شناخت ، نيازها را در نظر گرفت ، اولويتها را دید و چشم اندازها را نيز ترسيم کرد با عنايت به اين نکته بايد بدانيم که

***برنامه ريزي شهری هنر درست فکر کردن درباره شهر خود است***

[ دوشنبه یازدهم مهر 1390 ] [ 9 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

آمدم ای شاه پناهم بده                                

 خط امانی ز گناهم بده                        

     ای حرمت ملجاء درماندگان          

     دور مران از درو راهم بده

                    لایق وصل تو که من نیستم

                                                اذن به یک لحظه نگاهم بده

[ پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

رودهای ایران را از نظر مقدار آب آن­ها می‌توان به دو دسته تقسیم کرد :

یکی رودهای دائمی که پیوسته و به طور دائم در بستر آن­ها آب جریان دارد و دارای آبگیر مشخص هستند،
و دیگری رودهای موقت یا فصلی که فقط درفصول پرباران آب دارند و در دیگر فصول، کم‌آب و بلکه خشک‌اند.
رودهای ایران از حیث آبریزها به سه حوضه­ی عمده تقسیم می‌شوند :

  حوضه­ی آبریز دریای مازندران     حوضه­ی آبریز خلیج فارس و دریای عمان          حوضه آبریز داخلی

حوضه آبریز دریای مازندران : دریای مازندران سطح مبنای رودخانه‌هایی است که آب­های ارتفاعات البرز، کوه­های خراسان، کوه­های کردستان و بخشی از فلات آذربایجان را از حوضه‌ای به مساحت تقریبی 206750 کیلومترمربع کشیده و به حوضه­ی جنوبی این دریا می‌رساند.

مهم­ترین رودخانه‌های این حوضه از مغرب به مشرق عبارتند از : ارس، سفیدرود، چالوس، هراز، گرگان و اترک.

حوضه­ی آبریز خلیج  فارس و دریای عمان : این حوضه وسیع‌ترین حوضه­ی آبریز ایران و از کردستان غربی تا بلوچستان شرقی شامل مجموع ناهمواری­های ابرسن و ارتفاعات جنوبی جازموریان است.
الوند و زردکوه دو منبع بزرگ تأمین آب رودخانه‌های عظیم این حوضه به شمار می‌آیند و غالب رودخانه‌هایی که در پیچ و خم دره‌های ابرسن غلتیده و آب­های کف‌آلود را از دره‌ای به دره دیگر منتقل ساخته، سپس در جلگه­ی خوزستان گسترش می‌یابند، از این منابع سرشار سرچشمه می‌گیرند. مهم­ترین رودخانه‌های این حوضه از مغرب به مشرق عبارتند از : گاماساب، کارون، جراحی، شور و میناب.

حوضه‌های آبریز داخلی : بین رشته کوه­های ابرسن و رشته کوه­های مرکزی، همچنین میان کوه­های مرکزی و رشته کوه­های شرقی، حوضه‌های پست داخلی قرار گرفته‌اند که همگی ظاهری کاسه مانند (ناودیس) دارند. صفت مشترک رودخانه‌های تابع این حوضه‌های نامنظم و قلیل، یک دوره­ی کوتاه طغیان و کاهش سریع مقدار آب است و هرقدر به طرف مشرق نزدیک شویم، بستر رودخانه‌ها در فصول گرما خشک شده و وسعت سطوح مبنا که معمولا گودال­های کوچک و پراکنده هستند، محدودتر می‌شود. حوضه‌های آبریز داخلی با توجه به موقعیت جغرافیایی، تفاوت آب و هوا و اختلاف ارتفاع سطح پایه­ی شبکه­ی آب­ها به شرح زیرند :

   حوضه­ی آبریز غربی      حوضه‌های آبریز مرکزی
          حوضه‌های آبریز شرقی

حوضه آبریز غربی (دریاچه­ی اورمیه) : دریاچه­ی اورمیه در ارتفاع 1225 متر از سطح دریا واقع شده و وسعت آن به 6 هزار کیلومتر مربع بالغ می‌شود. این گودال حوضه­ی وسیعی را تشکیل می‌دهد که رود ارس و ارتفاعات سهند و سبلان حد شمالی و شرقی،‌ دره سفیدرود و کوه­های کردستان حد جنوب شرقی و جنوبی، و کوه­های مرزی حد غربی آن را تشکیل می‌دهند. آب دریاچه بسیار شور و تلخ و املاح آن در حدود 23درسد است،‌ به علت زیادی املاح، به جز موجودات ذره‌بینی محدودی، هیچ نوع ماهی و جانوری در آن زندگی نمی‌کند. در وسط دریاچه حدود 56 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که از همه معروفتر جزیره اسلامی (شاهی) است که قسمت شرقی آن در موقع پس‌روی آب به شبه جزیره تبدیل می‌شود.


چشمه‌های آب معدنی شامل آب­های گوگردی و گازدار و قلیایی و نمکی و غیره در ارتفاعات دریاچه وجود دارد که از نظر بهداشتی و درمانی مفیدند. در فصل تابستان، مردم برای استفاده از این چشمه‌ها و نیز گل و لای و لجن­های اطراف دریاچه به بنادر آن روی می‌آورند. مهم­ترین رودهای این حوضه عبارتند از : تلخه رود، زرینه رود، سیمینه رود.

حوضه‌های آبریز مرکزی : در فاصله­ی کوه­های بینالود و آلاداغ درخراسان، دامنه­ی جنوبی البرز در شمال، پیشکوه­های داخلی ابرسن در مغرب و جنوب و دامنه‌های غربی کوه­های کرمان و طبس، حوضه‌های آبریز پهناور مرکزی ایران را تشکیل می‌دهند که مساحت آن بیش از 455 هزار کیلومتر مربع است. این حوضه‌ها عبارتند از :

حوضه­ی آبریز دریاچه­ی قم (دریاچه نمک)
حوضه­ی آبریز باتلاق گاوخونی
حوضه­ی آبریز دریاچه‌های نیریز، مهارلو، پریشان

حوضه‌های آبریز شرقی : در مشرق ایران در حد فاصل بین فلات ایران و افغانستان منطقه­ی پستی قرار دارد که از شمال به جنوب از مجموعه‌ای از عوارض مرکب از دره‌ها و دشت‌ها، گودال­ها و باتلاق­ها تشکیل یافته و منطقه‌ای طبیعی در حد فاصل این دو فالت ایجاد کرده است.
هریرود که در سرحد ایران «تجن» نامیده می‌شود، پس از خروج از افغانستان دره­ی خود را در همین سرزمین پست رو به شمال حفر کرده و بخشی از بستر آن مرز ایران با افغانستان است. رود هیرمند نیز که قسمت اعظم آب­های افغانستان را به سوی جنوب می‌کشد، در بستر سفلی به قسمت جنوبی این اراضی پست پیوسته و سطح اساس خود را در گودال­های وسیع آن به دست می‌آورد. بزرگ­ترین حوضه‌های آبریز این منطقه که مهم­ترین حوضه‌های شرقی ایران نیزمحسوب می‌شود، دریاچه­ی هامون و باتلاق جازموریان است.

     آب­های زیرزمینی

متوسط بارندگی در ایران 250 تا 300 میلی‌متر است و مردم ایران از روزگاران گذشته، کمبود آب را با توسعه­ی فعالیت­های صحیح و دامنه‌دار آبیاری و آبیابی حل کرده‌اند، از جمله­ی این فعالیت­ها استفاده از آب­های زیرزمینی است. بنابراین شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که پایه‌های تمدن ایران باستان تا حد بسیاری بر اصول آبیاری مصنوعی استوار بوده و خدماتی که ایرانیان طی تاریخ خود در این زمینه انجام داده‌اند، در نوع خود بی‌نظیر و از لحاظ فنی قابل تحسین و شگفت‌انگیز است. شیوه‌های استفاده از منابع آب­های زیرزمینی متفاوت است. آب­های زیرزمینی ممکن است خود به طور طبیعی از زمین خارج شود و جریان یابد (مثل چشمه‌ها) یا در اثر کندن و حفر قسمتی از زمین آن را خارج کنند و مورد استفاده قرار دهند (مثل چاه و قنات). بنابراین خروج آب­های زیرزمینی به سه وسیله­ی چشمه، چاه و قنات امکان‌پذیر است.

[ چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

آب و هوای ایران

ایران در منطقه­ی معتدله­ی خشک شمالی و در عرض متوسط روی کره زمین در ناحیه­ی جنب استوایی و استوایی قرار دارد. همین موقع جغرافیایی با دوری از دریاهای بزرگ، به ویژه جریانات هوایی موجب شده است تا آب و هوای ایران خشک و بَری باشد، اما به سبب وسعت بسیار و وجود عوارض گوناگون طبیعی مانند ارتفاعات بلند در شمال و مغرب و پستی­های وسیع، چون دشت­های مرکزی در داخل فلات و افزون بر آن، مجاورت دریای مازندران و خلیج فارس و اقیانوس هند ـ که هریک از این افق­ها، اقلیمی جداگانه می‌سازند، ایران از اقلیم مختلف و آب و هوای متنوع برخوردار است.
ایران فلاتی مرتفع، نزدیک به دشت­های وسیع آسیا که ارتفاع متوسط آن حدود 1200 متر از سطح دریاست. وضع چین‌خوردگی­ها و ارتفاعات که بلندی برخی از آن­ها از 4 هزار متر بیشتر است و وجود دریاهای شمال و جنوب که دور از نواحی مرکزی قرار دارند، به ویژه وضع قرار گرفتن کوه­ها که بر گرد ایران حلقه زده‌اند این کشور را از جمله کشورهای نادر جهان قرار داده است که می‌توان در آن انواع آب و هوا را شاهد بود.

ارتفاع کوه­های ایران بقدری بلند است که از تأثیر بادهای مرطوب دریای مازندران، دریای مدیترانه و خلیج فارس در نواحی داخلی ایران جلوگیری می‌کند. به همین سبب، دامنه‌های خارجی این کوه­ها دارای آب و هوای مرطوب بوده و دامنه‌های داخلی آن خشک است. در کرانه‌های جنوبی دریای مازندران، آب و هوا معتدل و میزان بارندگی آن به ویژه در سواحل غربی گیلان بیشتر از دیگر نقاط است.
مقدار متوسط گرمای سالانه در حدود 18 درجه سانتیگراد است. آب و هوای قسمت غربی کشور مدیترانه‌ای است و در نواحی جنوبی آن، آب و هوای نیمه صحرایی گرم نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. در این نواحی، تابستان­ها با گرمای سختی در دره‌ها و هوای معتدل در ارتفاعات همراه بوده و در زمستان­ها هوای معتدل در دره‌ها و سرمای سخت در ارتفاعات حکمفرماست.

در نواحی جنوبی، با وجود هوای مرطوبی که در سرتاسر این منطقه حاکم است، میزان حرارت بالاست، به طوری که حداکثر گرما در خوزستان به 54 درجه سانتیگراد نیز می‌رسد. از ویژگی­های این ناحیه تابستان­های گرم و زمستان­های معتدل است و اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف و شب و روز زیاد نیست. به سبب وجود کوه­های البرز در شمال و رشته کوه­های ابرسن در غرب کشور، نواحی داخلی فلات ایران دارای آب و هوای خشک و بیابانی است. با توجه به مطالب بالا، سه نوع آب و هوا به طور کلی در ایران دیده می‌شود :
آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی

 آب و هوای معتدل کوهستانی 

 آب و هوای معتدل مازندرانی

[ چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

ناهمواری­های ایران

پیدایش چین خوردگی­ها و ناهمواری­های ایران نتیجه­ی حرکات کوهزایی اواخر دوران سوم زمین شناسی است که پیدایش این چین خوردگی­ها همزمان با پیدایش کوه­های جنوب اروپا و آسیا بوده است.
در ایران نمونه‌های مشخص ناهمواری به صورت کوهستان­های بلند و پرحجم با دامنه‌های پرشیب و دره‌های تنگ و گذرگاه­ها یا به صورت سرزمین­های کمابیش هموار و یکنواخت دیده می‌شود.

1. کوهستان­ها :‌
بیش از نیمی از وسعت ایران پوشیده از کوه­های بلند است. این کوه­ها یا مانند البرز در طول صدها کیلومتر چون دیواری کشیده شده و عبور از آن فقط از طریق گردنه‌های بلند و گذرگاه­ها عملی است، یا مانند ابر سن (زاگرس)  شامل رشته‌های مرتفع و موازی با دره‌های گود و دامنه‌های پرشیب است که نواحی داخلی ایران را از کناره­ی خلیج فارس جدا می‌کند و تنها از راه دره‌های پرپیچ و خم رودها که در طول سدها هزار سال حفر شده‌اند، می‌توان از آن­ها عبور کرد.

2. سرزمینهای هموار :
در مقابل کوهستان­های بلند با دره‌های گود، پهنه‌های کم و بیش وسیع و همواری در داخل یا در حاشیه­ی فلات ایران وجود دارد. این سرزمین­ها با وسعت و ارتفاع متفاوت در محل کوهپایه‌ها و یا در میان رشته‌ کوه­ها گسترده شده‌اند. جلگه‌های ساحلی شمال و جنوب دشت لوت و دشت کویر نمونه‌هایی از آن­ها به شمار می‌روند.

تقسیم‌بندی ناهمواری­های ایران

ناهمواری­های ایران را می‌توان از نظر طبیعی و جهت برجستگی و شرایط خاص منطقه به چند دسته تقسیم کرد :

کوه­های شمالی
کوه­های غربی و جنوبی
کوه­های شرقی
کوه­های مرکزی
جلگه‌های ساحلی
چاله‌های داخلی

1ـ کوه­های شمالی

این رشته عظیم کوهستانی مشتمل است بر کوه­های آذربایجان در شمال غربی و ماسیف البرز در مرکز و کوه­های خراسان در مشرق.
مهمترین کوه­های آذربایجان، رشته کوه­های قوسی شکل ارسباران واقع در ساحل رود ارس است. با قله­ی «نشان کوه» به ارتفاع 3700 متر که از سوی غرب به آرارات و از سوی شرق به کوه­های تالش متصل می‌شود. این رشته کوه­ها دنباله­ی رشته کوه­های قفقاز به شمار می‌آیند که با دره­ی عمیق رود ارس از یکدیگر جدا می‌شوند. در داخل فلات آذربایجان دو توده­ی عظیم کوهستانی سهند و سبلان قرار گرفته که هر دو از کوه­های آتشفشانی خاموش با چشمه‌های آب معدنی فراوان هستند.

بلندترین قله سهند 3710 متر و بلندترین قله مستوراز برف سبلان 4811 متر ارتفاع دارد.

ماسیف عظیم البرز که در دوران چین‌خوردگی آلپی تکوین یافته، با قللی مرتفع و دره‌هایی عمیق مانند سد عظیم قوسی شکل به طول تقریبی 600 کیلومتر بین دریای مازندران و فلات مرکزی ایران واقع شده است. این دیوار عظیم در غرب با دره عمیق سفیدرود از کوه­های تالش جدا شده، از سوی شرق به کوه­های خراسان می‌پیوندد. عریض‌ترین و مرتفع‌ترین ناحیه­ی این کوهستان قله­ی دماوند به ارتفاع 5671 متر است و هرچه از دو سوی آن به طرف شرق و غرب پیش برویم، هم از ارتفاع و هم از عرض آن کاسته می‌شود.

کوه­های خراسان در شمال شرقی ایران، دنباله­ی کوه­های البرز، قسمت سوم از کوه­های شمالی ایران را تشکیل می‌دهد. این دسته از کوه­ها به صورت رشته قوس­های موازی از شاه کوه آغاز می‌‌شود و در جهت شمال غربی به جنوب شرقی تا هندوکش در افغانستان امتداد دارد. در میان این رشته کوه­های موازی، دره‌ها و دشت­های وسیع وجود دارد که گاهی پهنای آن­ها در بعضی نقاط به حدود 200 کیلومتر می‌رسد.

2ـ کوه­های غربی و جنوبی

در سراسر غرب ایران، سلسله جبال عظیم دیوار مانندی به صورت موازی از رشته‌های طاقدیسی کشیده شده که از کوه­های آذربایجان، در شمال غرب ایران آغاز می‌شود و به طرف جنوب و جنوب شرقی تا سلسله جبال مکران در بلوچستان امتداد می‌یابد. این سلسله جبال که کوه­های ابرسن (زاگرس) و شاخه‌های آن را تشکیل می‌دهد، مجموعه­ی پستی و بلندی­های منظم و ویژه‌ای است که در جنوب گسله‌های سراسری از کردستان جنوبی تا شمال تنگه هرمز گسترده شده است. ابرسن با جلگه‌های وسیع و دشت­های پهناوری چون جلگه­ی کرمانشاه در غرب و جلگه­ی شیراز در جنوب، از هم جدا شده و به قسمت­های شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می‌شود.

ناحیه­ی ابرسن شمالی که در جنوب کوه­های آذربایجان قرار دارد بلندی ارتفاع آن نسبت به نواحی دیگر کمتر است و در مقابل دره‌های تنگ متعدد و کوه و کمرهای سخت‌تری دارد که ارتباط­ها را مشکل می‌کند.

ابرسن مرکزی، مانند البرز میانی، مشتمل بر بسیاری از قلل بلند است که بیش از 3000 متر ارتفاع دارند و در بیشتر ایام سال در زیر پوششی از برف مستورند. غالب این کوه­ها پوشیده از جنگل­های بلوط و نارون بوده و دامنه‌های آن­ها چراگاه­های وسیع و محل ییلاق ایلات و عشایر کرد، لر و بختیاری است. مرتفع‌ترین ارتفاعات ابرسن به نام کوه­های بختیاری در فاصله­ی لرستان تا جلگه‌های شیراز واقع شده که از یک سو به فلات داخلی مرتبط است و از سوی دیگر به جلگه‌های خوزستان و ساحل خلیج فارس منتهی می‌شود. بلندترین نقطه­ی آن زردکوه، 4547 متر ارتفاع دارد.

در نواحی جنوبی ایران، رشته کوه­های ساحلی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان کشیده شده و تا بلوچستان امتداد دارد. ارتفاع رشته‌های جنوبی کم است و هرقدر به ساحل نزدیک می‌شود، از ارتفاع آن کاسته می‌شود. مهم‌ترین کوه­های این ناحیه تنگستان و لارستان است که به سوی شرق کشیده و به کوه­های بشاگرد در ساحل دریای عمان متصل می‌شوند.

بشاگرد با ارتفاع 2161 متر در جنوب باتلاق جازموریان با جهت شرقی ـ غربی کشیده شده و تقسیم‌ کننده آب میان دریای عمان و جازموریان است. این کوه­ها عموما خشک‌اند و فاقد پوشش گیاهی و دارای گردنه‌ها و گذرگاه­های صعب‌العبور هستند.

3ـ کوه­های شرقی

در مشرق ایران، از خراسان در شمال تا بلوچستان در جنوب، ارتفاعات متعددی وجود دارد که می‌توان آن­ها را در سه واحد نسبتا بزرگ کوهستانی خلاصه کرد :
یکی واحد کوهستانی جام مرکب از ارتفاعات باخرز، کوه سرخ، کوه سیاه، کوه هشتادان در جنوب خراسان که این دسته از کوه­ها با اشکوب­های صخیم از ورقه‌های نمک و سنگ آهک تشکیل یافته و عموما جهت شرقی ـ غربی دارند.
دیگری کوه­های قائن در جنوب جام که به سبب قلت بارندگی از مشخصات آن، خشکی و برهنگی است. ارتفاعات معروف آن کوه کلات، کوه سلیمان، کوه آهنگران و شاه کوه است. این دسته از کوه­ها در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی امتداد داشته و در جنوب شرقی به دشت لوت منتهی می‌شوند.
دسته­ی سوم سلسله جبال مکران در بلوچستان است که از حوالی زابل در سیستان آغاز می‌شود و تا ناحیه­ی چهل پشت، آخرین نقطه­ی سرحدی ایران در بلوچستان امتداد می‌یابد. ارتفاعات مهم آن، کوه پلنگان، کوه ملک سیاه، کوه آتشفشان خاموش تفتان به ارتفاع 4050 متر است.

4ـ کوه­های مرکزی

کوه­های مرکزی ایران از تعدادی ارتفاعات غیرمنقطع رشته مانند در جهت شمال غربی به جنوب شرقی از حوالی کاشان تا فلات مرکزی بلوچستان ادامه دارد. عمده‌ترین کوه­های رشته­ی مرکزی، شامل قافلان کوه (در راه تهران ـ تبریز)، کوه­های کرکس در جنوب کاشان، کوه­یهای نایین در یزد، شیرکوه در جنوب غربی یزد، کوه­های بارز و شهسواران در کرمان و کوه بزمان در مرکز بلوچستان است.
نواحی مرکزی از نظر وجود کان­های مختلف اهمیت بسیار دارد و از مشخصات طبیعی آن، باران کم، تغییرات ناگهانی هوا، وزش بادهای سخت، کمی رودخانه‌های دائمی و سیلابی بودن رودهاست. زراعت نیز محدود به بستر رودخانه‌ها یا دامنه­ی کوهستان­هاست.

5ـ جلگه‌های ساحلی

جلگه‌های ساحلی دریای مازندران (کاسپین): حاشیه­ی باریک جنوبی دریای مازندران که بلافاصله بعد از دریا آغاز می‌شود و امتداد آن تا دامنه‌های شمالی البرز می‌رسد، جلگه‌های ساحلی دریای مازندران را تشکیل می‌دهد. طول جلگه‌های ساحلی دریای مازندران حدود 500 کیلومتر و عرض این جلگه‌ها در طول خود از آستارا تا رود گرگان همواره متغیر و غالبا کمتر از 20 کیلومتر بوده است.

جلگه‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان : جلگه‌های ساحلی جنوب ایران به طور تقریبی 1480 کیلومتر در مجاورت دو دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد و رودخانه­ی میناب، این منطقه­ی ساحلی را به دو قسمت جلگه­ی ساحلی خلیج فارس (از مصب اروند رود تا میناب) و جلگه­ی ساحلی مکران (از میناب تا مرز پاکستان) تقسیم می‌کند. تنگه­ی هرمز در 8 کیلومتری بندرعباس حد فاصل میان این دو دریا قرار دارد.

6ـ چاله‌های داخلی

فلات بزرگ ایران که بخش اعظم آن (حدود نیم مساحت ایران) از رشته‌های متوالی و پشت سر هم کوه­ها و مرتفعات پوشانیده شده، مانند حلقه‌ای تمام اطراف آن را محصور ساخته است. در داخل آن، میان کوه­های البرز و خراسان و کوه­های مرکزی و کوه­های شرقی، بیابان­های داخلی ایران به مساحت تقریبی 320 هزار کیلومتر مربع (در حدود یک پنجم مساحت کشور) قرار دارند که ارتفاعات آن­ها را به حوضه‌های چندی تقسیم می‌کند : مهم­ترین حوضه‌های آن یکی حوضه­ی شمالی به نام کویر نمک و دیگری حوضه­ی جنوبی به نام کویر لوت است.

کویر لوت : لوت در جنوب شرقی کشور واقع شده و در حدود 80 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. لوت را از لحاظ شکل ناهمواری و پراکندگی عوارض جغرافیایی می‌توان به سه بخش تقسیم کرد :
لوت شمالی، لوت جنوبی، و لوت مرکزی، که وسیع‌ترین و نیز پست‌ترین بخش بیابان لوت است و در آن نمونه‌های کامل انواع عوارض مختلف بیابانی دیده می‌شود.
لوت، از لحاظ پوشش گیاهی بسیار فقیر و قسمت اعظم آن فاقد گیاه است. در هیچ قسمتی از ایران سرزمینی به این خشکی و کم‌گیاهی دیده نمی‌شود. منطقه فاقد حیات حدود 200 کیلومتر طول و 150 کیلومتر عرض دارد و قسمت­های مرکزی لوت مرکزی به کلی فاقد گیاه است.

کویر نمک : کویر نمک فضای وسیع و بستر پرشده­ی یک چاله­ی زمین‌شناسی است که در جنوب رشته کوه البرز میان خراسان و سیستان و قم و کاشان و یزد قرار گرفته است. طول آن از شرق به غرب 600 کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب از 100 تا 300 کیلومتر است. سطح آن صاف و هموار با مختصر شیبی از کوه­ها به پست‌ترین نقطه منتهی می‌شود.


بخش بزرگی از کویر نمک را شن و سنگ‌ریزه پوشانده است که اغلب دستخوش باد قرار می‌گیرند. طوفان­های سخت، شن آمیخته به نمک را مانند امواج دریا به حرکت درمی‌آورد و گاهی به شکل تپه‌های طولانی به جا می‌گذارد. این تل­های شنی که در اثر وزش باد تغییر جا می‌دهند، به تپه‌های ریگ روان معروفند.
کویر نمک از خشک‌ترین نواحی ایران است : میزان بارندگی حدود 100 میلی‌متر و اختلاف درجه حرارت شبانه‌روز در سال بسیار زیاد و بین صفر و هفتاد درجه است.

منبع:   http://www.aariaboom.com  


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

تاريخ

سرزمين فعلي عراق كه ا ز3500 سال پس از ميلاد مسيح تدريجاً نژاد سامي را در خود پذيرا شد.در گذشته‌اي دور محل تمركز يكي ازقديمي‌ترين تمدن‌هاي آسيا به شمار مي‌رفته است. سومريها در نواحي شمالي اين سرزمين مملكت آشور را بوجود آوردند. در سال 539 قبل از ميلاد بابل به تصرف كورش هخامنشي در آمد و از آن پس (به استثناي دوران مقدوني‌ها) تا ظهور اسلام همواره تحت تسلط حكومت مركزي ايران بود. از سال642 ميلادي، اين سرزمين نيز جزء قلمروهاي اسلام قرار گرفت وحدود 130 سال بعد «بغداد»  ساخته و مركز خلافت عباسي شد پس از آن در 1257 ميلادي به تسخيرهلاكوخان مغول، در 1535 ميلادي به تصرف امپراطوري عثماني و در1920 ميلادي تحت قيموميت امپراطوري بريتانيا در آمد. تا اينكه در 1932م (1311 ه‍ . ش) عراق رسماً مستقل شد.

موقعيت

موقع نسبي و رياضي: كشور عراق بين 29 درجه تا 36درجه و 30 دقيقه عرض شمالي و 38ْ درجهتا48درجه طول‌هاي شرقي قرار گرفته است. اين كشور بدليل قرارگيري در كمربند بياباني وحاشيه مدار رأس‌السرطان به عنوان گرمترين مدار نيمكره شمالي بجز در مناطق شمالي و شما‌ل شرقيمتوسط باران سالانه آن به 100 تا 170 سانتيمتر مي‌رسد.

موقع عمومي: اين كشور در منطقه جنوب غربي آسيا و د رتقاطع سه قاره آسيا، اروپا و افريقا قرار گرفتهاست. كشورهاي ايران در شرق، تركيه درشمال،سوريه و اردن در غرب و عربستان سعودي و كويت درجنوب  ، همسايگان عراق را شامل مي‌شوند.طول كل مرزهاي عراق 365۰كيلومتر است كه مرزمشترك آن با ايران 1458 كيلومتر ، بااردن 181، باكويت 240، باعربستان 814 ، با سوريه 605 و باتركيه 352 كيلومتر است .

وسعت و شكل

وسعت كل كشور عراق 437.072 كيلومتر مربع بوده كه 432.162 كيلومترمربع آن خشكي و4.910 كيلومترمربع آن مساحت آبي مي‌باشد.طبق تقسيم ‌بندي كشورها از نظر وسعت، عراق جزءكشورهاي وسيع و جمع وجور شمرده مي‌شود. شكل جغرافيايي عراق تقريباً شبيه مثلثمساوي‌الاضلاعي است كه رأس آن متوجه كشور اردن و قاعده بزرگ آن مرز ايران و عراق است ومنتهي‌اليه جنوب شرقي آن با فاصله باريكي به آب‌هاي خليج فارس مرتبط مي‌شود.

جغرافياي طبيعی

1- توپوگرا في: در اين خصوص ميتوان چهارمنطقه را از هم تفكيك نمود :

الف) منطقه كوهستاني شمال شرقي: كه اين منطقه كوهستاني از نظر وسعت بيش از 5 درصد خاك عراق رافراگرفته است كه در واقع دنباله ارتفاعات توروس در تركيه و زاگرس در ايرا ن است .

ب) جزيره: منطقه جزيره از كشور سوريه به داخل عراق مركزي گسترش يافته، دشتي بياباني است كه ارتفاع آن از 450 متر در شمال غربي تا 79 متر تا حوالي بغداد كاهش مي‌يابد.

ج) منطقه جلگه‌اي شرق و جنوب شرقي: اين منطقه در غرب رشته كوههاي زاگرس قرار گرفته ورودهاي دجله و فرات در اين منطقه جريان دارند و درياچه هاي فصلي اين كشور اكثراً در اينمنطقه واقع شده‌اند.

د) صحراي غرب و جنوب غربي: اين منطقه در غرب و جنوب غربي رودخانه فرات قرار گرفته است كه بيشتر اين منطقه را صحرا و بيابان فراگرفته و شيب آن از غرب به شرق است . به طور كل پايين‌ترين نقطه در كشور عراق صفر است كه درآبهاي اين كشور (خليج‌فارس ) قرار داردو بالاترين نقطه آن به نام كوه حاجي ابراهيم با ارتفاع 3602 متر در اين منطقه جاي دارد .

2- اقليم : كشور عراق داراي آب و هواي گوناگون است و از اين نظر به سه بخش تقسيم مي‌شود:

الف) ناحيه شمالي: كه نواحي كوهستاني را در بر مي‌گيرد و داراي آب و هواي مديترانه‌اي است. اين منطقه داراي زمستانهاي سرد، طولاني و پر برف و تابستان‌هاي معتدل و گرم مي‌باشد بارش باران در اين منطقه نسبت به ساير مناطق عراق بيشتر بوده و ممكن است به 100 ميلي‌متر در سال برسد.

ب) ناحيه مركزي و جنوب غربي: از شما ل كشور به سمت جنوب بر گرمي هوا افزوده شده و در جنوبو جنوب غربي كشور تحت تأثير بادهاي گرم و خشك عربستان قرار گرفته و داراي تابستان‌هاي گرم وخشك و طولاني است. گرم‌ترين ماههاي سال در عراق از ارديبهشت تا شهريور است. ميزان بارش در اين منطقه در كوهپايه‌ها به 300 ميليمتر مي‌رسد و در جلگه‌هاي جنوبي بيش از 120 تا 250 ميليمتر نيست.

ج) ناحيه جنوب شرقي: در اين ناحيه به خاطر وجود آب و هواي خليج فارس هواي گرم و مرطوبي حاكم است به طوريكه درجه حرارت به بيش از50درجه مي‌رسد. اين ناحيه داراي تابستان‌هاي گرم وزمستان‌هاي متعادل است. تقريباً 90 درصد بارش عراق بين ماههاي نوامبر و آوريل اتفاق مي‌افتد كه بيشترين بارش آن در ماههاي فصل زمستان از دسامبر تا مارس است.

3- هيدرولوژي : منابع آبي عراق به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:  رودخانه ـ درياچه‌ها و هورها ـ سدها ـ آبهای ساحلي خليج‌فارس

الف) رودخانه‌ها : دو رود دجله (به طول 1418 كيلومتر) و فرات (به طول 1200کيلومتر) دورودخانه مهم عراق است كه در سرتاسر اين كشور جريان مي‌يابد و از اتصال اين دو رودخانه شط‌العرب (اروند رود)كه طول آن از ناحيه القرنه تا خليج فارس به 185 كيلومتر مي‌رسد بوجود آمده است.

ب) درياچه ‌ها و هورها: در خاك عراق درياچه‌هايي وجود دارد كه مهم‌ترين آنها درياچه حبانيه درجنوب ردماي است. از ساير درياچه عراق مي‌توان از ابودبيس در جنوب درياچه حبانيه و در شمال غرب كربلا و درياچه ثرثار كه به عنوان وسيله‌اي جهت جلوگيري از خطرات طغيان دجله و فرات استفاده مي‌شود نام برد. وسيع‌ترين هورهاي عراق در منطقه به شكل مثلث بين سه شهر عصاره، ناصريه، و قرنه قرار گرفته كه به منطقه هورها معروف است . يكي از وسيعترين هورها درعراق هورالحمار است كه قسمت زيادي از آب رودخانه دجله به آن وارد مي‌شود.

ج ) سدها: سدهاي مهم عراق عبارتند از:

سد نجمه با ظرفيت 82/3 ميليارد متر مكعب

2 ـ  سد دوكان باظرفيت 5/4ميليارد متر مكعب

سد دربنديخان باظرفيت 5/3 ميليارد متر مكعب

4 ـ سد سامره كه برروي رودخانه دجله زده شده است

5 ـ سد هنديهكه قديمي‌ترين سد عراق است و بر روي رودخانه فرات ساخته شده است.

6 ـ سد كوت كه بر روي رودخانة دجله ساخته شده است.

د) آب‌هاي ساحلي عراق در خليج‌فارس: كشور عراق از جنوب از طريق خليج‌فارس با آبهاي آزاد ارتباط دارد و تنها كشور حاشيه‌اي است كه كمترين ساحل را با آبهاي آزاد داراست.

۴- پوشش گياهي

كشور عراق داراي پوشش گياهي استپي است، با توجه به اينكه اين سرزمين تحت تأثير آب وهواي مديترانه‌اي است گياهان مديترانه‌اي نيز در آن رويش دارند. در بخش كوهستاني شمال شرقي عراق از جمله در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر، بوته‌هاي پراكنده مي‌رويد، درارتفاعات 700 تا2000 متري جنگل‌هاي بلوط روييده و در ارتفاعات پايين‌تر از 700 متر در فلات‌ها و مناطق نسبتاً هموار كشاورزي بصورت ديم و محصولات گندم، جو وكنجد ديده مي‌شود.در اطراف رودخانه‌ها و نهرها نيز درختان خرما به تعداد زياد كاشته شده و در بخش‌هاي جنوبي بين‌النهرين وجود آبگيرها و هورهاي دائمي باعث رويش نيزارهاي انبوهي شده است.

جغرافياي سياسي

تقسيمات كشوري

كشور عراق هم اکنون دارای 18 استان با نام های موصل ، كركوك ، دياله ، رمادي ، بغداد ، حله ، كربلا، كوت ، تكريت ، نجف ، ديوانيه ، سماوه ، ناصريه ، عماره ، بصره ، دهوك ، اربيل ، سليمانيه مي باشد .

شهر بغداد هم اكنون پايتخت كشور عراق و مركزيت سياسي اين كشور را دارا است و ازديگرشهرهاي مهم عراق ميتوان از موصل، بصره، كركوك، كربلا و نجف نام برد.

سه استان سليمانيه ، اربيل و دهوك در شمال و شمال شرق اين كشور ناحيه كردنشين را تشكيل مي دهند و اين سه استان هم اكنون حالت خود مختاري داشته و مركز سياسي آن شهر سليمانيه انتخاب شده است . كردستان خودمختار داراي مجلس و رياست جمهوري است و رئيس جمهور آن هم اكنون مسعودبارزاني است .

موقعيت استراتژيك

كشور عراق به دليل قرار گرفتن در تقاطع سه قارة آسيا، اروپا و آفريقا و مسير شرق به غرب ازموقعيت استراتژيكي خاصي برخوردار است. اين كشور باداشتن دشت‌ها و زمين‌هاي حاصلخيز و آب‌هاي فراوان پيوسته در معرض تاخت و تاز بوده است. وجود منابع نفتي و همسايگي با خليج فارس و  همچنين قرار گرفتن در همسايگي كشورهاي غير عرب (ايران و تركيه) بر اهميت استراتژيكي آن افزوده به طوريكه همواره مورد توجه ابرقدرتها بوده و هم اكنون تحت اشغال امريکا مي‌باشد .

قطب‌هاي اصلي سياسي كشور

در كشور عراق قطب اصلي سياسي شهر بغداد است. و علاوه بر بغداد مناطق كردنشين (كردستان خودمختار) به مركزيت سليمانيه، منطقه نفت‌خيز كركوك، فلوجه كه محل استقرار اهل تسنن و اعراب سني مذهب است، مناطق مذهبي شيعيان (كربلا ـ نجف ـ سامرا و...)منطقه بصره به خاطر نقش سوق‌الجيشي آن و همچنين منطقه تكريت كه زادگاه افراد شاخص حزب بعث عراق بوده است امروزه ازقطب‌هاي سياسي اين كشور بشمار مي‌آيند.

ساختار سياسي

به دنبال انتخاب پارلماني 20 ژانويه 2005م (1384ه‍ . ش) اعضاي مجمع ملي عراق جهت تدوين پيش‌نويس قانون اساسي اين كشور انتخاب شدند.براساس اين انتخابات و كسب اكثريت كرسي‌ها توسط شيعيان، رئيس دولت انتقالي (نخست وزير) از بين شيعيان انتخاب شده و پست رياست جمهوري نيز دراختيار كردها قرار گرفت.بر اين اساس جلال طالباني به عنوان رئيس جمهور، عادل عبدالعزيزالمهدي و قاضي‌الياور به عنوان معاونان وي انتخاب شدند و رياست دولت و نخست وزيري در اختيار نوري مالكي قرارگرفت.نسخه نهايي قانون اساسي عراق نيز توسط اكثريت اعضاي كميته تدوين اين قانون امضاء و درپارلمان عراق نيز تصويب شده و در روز 15 اكتبر 2005م (3مهر ماه1384)  به همه پرسي گذاشته شد و به تأييد مردم رسيد.

اصول كلي قانون اساسي عراق

1ـ حكومت عراق حكومتي جمهوري، فدرال، دموكراتيك و كثرت‌گرا است.

2ـ عراق كشوري چند مليتي، چند مذهبي و چند فرهنگي است.

3ـ آزادي مذهبي و آزادي برگزاري مراسم مذهبي به رسميت شناخته شده 4ـ دين اسلام است.

5ـ زبان رسمي اين كشور عربي و كردي است

بازيگران داخلي عراق

1ـ شيعيان

امروزه كه شيعيان عراق حدود ۵۰ درصد از جمعيت عراق را شامل مي شوند خط مقدم انتقال سياسي در اين كشور هستند و در واقع آينده عراق بامسأله شيعه گره خورده است.

2ـ كردها

كردهاي عراقي گروهي قومي هستند كه عموماًَ درچهار استان سليمانيه، اربيل ،دهوك و كركوك زندگي مي‌كنند. امروزه كرد‌هاي عراق دومين گروه عمده عراق (20درصدجمعيت كل عراق) بعد از شيعيان هستند و توانسته‌اند در انتخاب مجمع ملي بيشترين آراء را بعد از شيعيان و گروههاي شيعي بدست آوردند .

3ـ عربهاي سني

عربهاي سني حدود ۲۰ درصد جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند و از نظر جغرافيايي در بخش شمالي و مركزي (اطراف بغداد) تمركز يافته‌اند. سقوط صدام‌حسين و اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس باعث فروپاشي قدرت اعراب سني در عراق و ظهور قدرتهاي جديد (شيعيان و كردها ) كه تا آن زمان سركوب شده بودند شد. به هر جامعه سني عراق كه به ديدگاه پان عربيسم نزديك هستند نسبت به پيش‌نويس قانون اساسي عراق كه توسط كردهاو شيعيان تنظيم شده است مخالف بوده و آنرا سبب نابودي و تقسيم عراق مي‌دانند. در نهايت يكي از چالش‌هاي عراق در آينده مسأله اعراب سني و خرابكاريهاي آنها خواهد بود.

4ـ تركمن‌ها

تركمن‌هاي عراق كه طبق سرشماري 1957م (1336ه‍ .ش) حدود ۷درصد جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند در مناطق مابين مناطق كوهستاني شمال اين كشور و دشت‌هاي همجوار مرزهاي سوريه و ايران ، غرب عراق در شهرهاي موصل، اربيل، التين، كوپرو ، كركوك ، دهوك، طوزخورماتو ،كفري، خانقين و درشرق در مناطق كوهستاني پراكنده‌اند. در زمينه‌هاي سياسي اولين بنياد تركمن‌هاي عراق در سال1996 ميلادي(1339 ه‍ .ش)  در بغداد با نام «سازمان برادري تركمن‌ها» تشكيل شد. و در سال1980 (1359 ه‍ .ش) اين بنياد در عراق بوسيله دولت مركزي تعطيل و رهبران آن نيز اعدام شدند. در سال 1989م (1368ه‍ . ش) حزب تركمن ملي تأسيس شد كه درسال 1991م (1370ه‍ . ش) در پي بحران خليج‌فارس فعاليت خود را بطور علني آغاز كرد.

5) آشوريها :

آشوريها با حدود 3 درصد از جمعيت كل عراق بزرگترين بخش جمعيت غير مسلمان اين كشور راتشكيل مي‌دهند. آشوريها بعد از جنگ جهاني اول به علت مشكلات عديده از ايران و مخصوصاً از تركيه فراركرده و درشمال عراق به طور پراكنده ساكن شدند. آنها پس از استقلال عراق از استعمار انگليس در سال1932 ميلادي (1311 ه‍ . ش) با دولت عراق اختلاف پيدا كرده و از عراق به سوريه رفتند. در سوريه نيز با چالش‌هايي مواجه شدند و در بازگشت مجدد به عراق با نيروهاي عراقي درگير شده و عده زيادي از آنان كشته شدند به همين دليل امروزه اين گروه يكي از اقليت‌هاي عراق به شمارمي‌آيند .

جغرافياي اقتصادي

محدوديت‌ها جاذبه‌‍‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي عراق

1ـ منابع نفتي :

نخستين بار درسال 1927م (1306ه‍ . ش) نفت درشمال عراق كشف شد و در سال 1954م (1333ه‍ .ش) نيز حوزة نفتي بزرگ روميله درجنوب اين كشور كشف شد. شركت ملي نفت عراق هم درسال 1964م (1343ه‍ .ش) پايه‌گذاري و در سال 1972م (1351ه‍ .ش) صنعت نفت عراق ملي اعلام شد. ذخائراثبات شده عراق بالغ بر يكصد‌ميليارد بشكه است ودر اين زمينه به عنوان سومين كشور جهان محسوب مي شود .

2ـ ساير منابع معدني:

ميزان ذخاير گاز عراق به 109 تريليون متر مكعب مي‌رسد كه اين ميزان ذخيره، 2/2 درصد ذخاير جهاني است. از ديگر منابع مهم معدني اين كشور مي‌توان به فسفات كه حدود 10 ميليارد تن برآورد شده و آهن ، نقره، سرب، روي، زغال‌سنگ و مس اشاره كرد .

3- منابع آبي

درمجموع ۸۰ درصد آب مصرفي عراق از كشورهاي همسايه وارد خاك اين كشور مي‌شود به عنوان مثال دورود دجله و فرات كه شريان‌هاي حياتي عراق هستند هر دو از كوههاي شرق تركيه سرچشمه مي‌گيرند.

با اين همه اين كشور با وجود تهديدات از سوي تركيه، سوريه و ايران در زمينه منابع آب با كمبود شديد آب مواجه نيست بلكه سالانه مقداري زيادي از منابع آب آن كشور بدون استفاده وارد خليج‌فارس مي‌شود و يكي از برنامه‌هاي آينده عراق صدور آب به كشورهاي عربي پيراموني خواهد بود كه درآمد قابل ملاحظه‌اي را نصيب اين كشور خواهد نمود.

4- منابع كشاورزي و غذايي

بطور كلي كشور عراق حدود ۱/ ۸ ميليون هكتار زمين مرغوب و قابل كشت دارد كه اين مقدار حدود12 درصد كل سرزمين عراق را تشكيل مي‌دهد و دولت آينده عراق  با ايجاد سرمايه‌گذاري در اين بخش توانايي خودكفايي درزمينه محصولات كشاورزي را خواهد داشت.محصول عمده كشاورزي در عراق دردرجه اول خرما است كه بعد از نفت دومين ماده صادراتي اين كشور را تشكيل مي‌دهد از اينرو كشور عراق در توليد و صدور خرما مقام اول را در جهان داراست و حدود دو سوم خرماي جهان را توليد مي‌كند. ساير توليدات غذايی عراق شامل گندم، جو، برنج، سبزيجات و محصولات دامي است.

الگوي فضايي شبكه ارتباطي

 

1ـ جاده‌ها:

توسعه جاده‌اي در عراق ابتدا با ايجاد راههايي در كناره‌هاي دجله و فرات آغاز شد. طول كل راههاي عراق در سال 1999 م(1378 ه‍ .ش) برابر با45.550 كيلومتر بوده است. كه از اين ميزان 38.399كيلومتر راههاي آسفالته و 7.151 كيلومتر نيز راه درجه دوم بوده است .

2ـ راه‌آهن:

كل خطوط راه‌آهن عراق در سال 1997م (1376ه‍ . ش) برابر با 2032 كيلومتر است. دو خط مهم راه‌آهن اين كشور از بغداد و موصل تا مرز سوريه ادامه دارد كه از آن طريق به شبكه راه‌آهن تركيه متصل مي‌شود و ديگري كه خطي كاملاً داخلي است بغداد را به بصره متصل مي‌سازد.

3ـ بنادر و راههاي آبي:

بنادرعراق به چهار بندر ام القصر ، بصره ، خورالزبير و خورالعمايه محدود شده است . كل راههاي آبي عراق 5275 كيلومتر است كه شامل فرات با طول 1200 كيلومتر و دجله باطول 1418 كيلومتر و ساير رودها به طول 565 كيلومتر مي‌شود.

4ـ ارتباط هوايي:

تا سال 1988م (1367ه‍ . ش) عراق دو فرودگاه بين‌المللي يكي در بغداد و ديگري در بصره داشت. اين كشور هم اكنون 6 فرودگاه بين‌المللي و محلي دارد.

به طور كل بررسي شكل واره شبكه حمل و نقل عراق گوياي توجه دولت اين كشور به مناطق پرجمعيت و استراتژيك شمال، شرق، جنوب شرق و مركز است و نقاط كم جمعيت وكم اهميت‌تر از اين مزيت برخودار نمي‌باشد.

جغرافياي انساني

سواد:

بر اين اساس سواد خواندن و نوشتن در جمعيت بالاي 15 سال 40.4 درصد بوده است كه از اين ميزان9 /55درصد مردان و 4/24 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. ميزان سواددرسال 1990م (1369 ه‍ .ش) بين مردان 51 در صدو بين زنان 20 درصدو در سال 2000م(1379ه‍ ‌.ش) در بين مردان55درصد و در بين زنان23 درصد بوده است . بر اساس آماري در سال 2000  تا 1999 ميلادي ميزان ثبت نام كنندگان دوره ابتدايي در بين پسران 100 درصد  و دختران 7/85 در صد ، دوره متوسطه پسران6/39 درصد، و دختران 26 درصد و دورة دانشگاه پسران 5/17 در صد و دختران 5/9 درصد بوده است. بنابراين مشاهده مي‌شود كه از دوره ابتدايي به سمت دوره متوسطه و دانشگاه كاهش زيادي در بين محصلين اتفاق مي‌افتد.

تركيب قومي، نژادي، مذهبي و زباني جمعيت:

به لحاظ قومي و نژادي در عراق 80 ‌ـ 75  درصد عرب و 20ـ15 درصد كرد هستند و بقيه جمعيت عراق را كه حدود 5 درصد مي‌شود تركمن‌ها، آشوريها و ساير اقوام تشكيل مي‌دهند.عربها از نژاد سامي، كردها از نژاد آريايي و تركمن‌ها از نژاد ترك آسياي مركزي هستند.از لحاظ مذهبي جمعيت عراق 97 درصد مسلمان هستند كه از اين ميزان 65 ـ 60  درصد را شيعه و 37 ـ 32 درصدرا اهل تسنن تشكيل مي‌دهند. و ساير مذاهب از جمله مسيحي‌ها و يهوديان و... نيز 3 درصد جمعيت عراق را در برگرفتند.

به طور كلي از نظر زباني جمعيت عراق اكثراً عرب زبان هستند. زبان دوم كردي است و علاوه بر آن تركي و فارسي نيز در بين اقليت‌هاي ساكن اين كشور رواج دارد.

ويژگیهاي جمعيتي عراق

در سال 1932م (1311ه‍ . ش)  كه سال استقلال كشور عراق است جمعيت اين كشور حدود 5/3ميليون نفر تخمين زده شده است. اولين سرشماري جمعيت در عراق در سال 1947م (1326ه.ش) اتفاق افتاد كه بر طبق آن جمعيت اين كشور 8/3 ميليون نفر اعلام شد.

بعد از آن در سال 1957 م (1336ه‍ .ش) 3/6 ميليون نفر، درسال 1965م (1344)، 8 ميليون  نفر و در سال 1977م(1356 ه‍..ش) 12 ميليون نفر و در سال 1987م(13366ه‍ .ش) 278000/16 نفر، و در سال 2005م (1384ه‍.‌.ش) جمعيت كل عراق 906/074/26 نفر تخمين زده مي‌شود.ودر سال 2025نيز پيش بيني مي شود جمعيت اين كشور به حدود 41ميليون نفر برسد.

نرخ رشد جمعيت بر اساس آمارهاي اعلام شده در سال 1932، 3/2 درصد، در سال 1987، 1/3 درصد و درسال 2005 نيز 7/2 درصد بوده است. ميزان اميد به زندگي درسال 2002 براي مردان65 سال وبراي زنان67 سال برآورد شده است .

از كل جمعيت عراق در سال 1947م ، 64  درصد شهري و 36 درصد روستايي ودرسال 1987م ، 68 درصد  شهري و 32 درصد روستايي.

شهرهاي مهم:

شهرهاي بغداد، موصل، بصره تنها شهرهاي با جمعيت ميليوني در عراق هستند. بغداد به عنوان مركزيت سياسي و تجاري و ارتباطي طبق آمار 2002 داراي 000/605/5 نفر، موصل به عنوان مركزيتي تجاري داراي 000/740/1 نفر و بصره به علت نقش بندري‌اش در ساحل خليج فارس داراي 338000/1 نفرجمعيت هستند. و از ديگر شهرهاي پر جمعيت عراق مي‌توان به اربيل، كركوك، سليمانيه، نجف و كربلا اشاره كرد.

تراكم نسبي و بيولوژيك:

با توجه به جمعيت و وسعت عراق در سال 2005م، تراكم نسبي جمعيت در اين كشور 6/59 نفر در كيلومتر مربع بوده است وتراكم بيولوژيكي عراق با توجه به اينكه 5/13 درصد اراضي اين كشور قابل كشت مي‌باشد حدود 454 نفر در كيلومتر مربع مي‌باشد.

نتيجه گيري

كشور عراق با توجه به مشكلات عديده‌اي كه در چند دهه اخير با آن مواجه بوده يا خود را با آن مواجه كرده است با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي و خسارات وارد شده به تأسيسات و ساختارهاي اقتصادي و زيربناي هم اكنون از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست ولي با اين حال  مي توان با استفاده و بهره گيري از شرايط عمومي و استراتژيك عراق از قبيل وجود منابع عظيم نفتي، وجود تحصيل كرده‌ترين مردم در دنياي عرب چه داخل و يا خارج اين كشور، وجود شيوة فدرالي در نظام سياسي و درنهايت وجود آثار فرهنگي ـ تاريخي و مكان‌هاي مذهبي زمينه لازم جهت پيشرفت را در تمام زمينه‌ها  اعم از اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي فراهم نمود .

 

منابع و مآخذ:

۱- ژئوپليتيك ايران و عراق      دکتر اعظمی

۲- رويارويي استراتژي ها (جنگ ايران و عراق)       حسين اردستاني

۳- گيتاشناسي نوين كشورها           مهندس عباس جعفري

۴- سايتهاي اينترنتي

www.lib.utexas.edu

www . wikipedia .com

www. BBC Persian . Com

www. animationfactory.Com

[ دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389 ] [ 2 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی است متشكل از داده ها، روشها و الگوریتمها، سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی و شبكه كه برای ورود، مدیریت، تحلیل و نمایش "اطلاعات جغرافیایی" مورد استفاده قرار می گیرد.


مولفه‌های GIS
▪نرم‌افزار
▪سخت‌افزار
▪نیروی انسانی
▪داده
▪شبكه
▪روشها و الگوریتمها
                             

لزوم استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری قدرتمند برای كار با داده های مكانی می باشد. در GIS داده ها بصورت رقومی نگهداری می شوند لذا از نظر فیزیكی حجم كمتری را نسبت به روش های سنتی (مانند نقشه های كاغذی) اشغال می كنند.در یك GIS با استفاده از توانایی های كامپیوتر مقادیر بسیار عظیمی از داده ها را می توان با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً كم نگهداری و بازیابی نمود. قابلیت كار كردن با داده های مكانی و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها و تركیب انواع مختلف داده ها در یك آنالیز و با سرعت زیاد، با روش های دستی سازگار نمی باشد.توانایی اجرای آنالیزهای مكانی پیچیده، مزیت های كمی و كیفی را برای GIS فراهم می كند. انجام پردازش های تكراری با در نظر گرفتن شرایط مختلف برای دستیابی به نتیجه بهینه،تنها توسط كامپیوتر امكان پذیر می باشد كه می تواند اینگونه عملیات را با سرعت زیاد و هزینه نسبتا كم انجام دهد. این توانایی تجزیه و تحلیل داده های مكانی است كه GIS را از دیگر سیستم های گرافیكی كامپیوتری (computer aided design) مجزا می سازد.امكان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعه داده های مختلف مكانی (spatial) و غیرمكانی (non-spatial) بصورت توأم، مهمترین قابلیت GIS می باشد كه نمی توان آن را با روش های دیگر مثل روش های آنالوگ انجام داد.توانایی تجزیه و تحلیل توأم داده های مختلف، امكان ایجاد و استفاده از اطلاعات زمین مرجع را به شكلی كاملاً متفاوت با گذشته را فراهم می سازد. نه تنها امكان تركیب مجموعه داده های مختلف وجود دارد بلكه روش های مختلف را نیز می توان با یكدیگر تركیب نمود مثلاً روش های جمع آوری، رسیدگی و ممیزی و به روز رسانی داده ها را می توان با یكدیگر تركیب نمود. مثلاً وقتی كه تغییری در كاربری یا مالكیت یك قطعه زمین وارد سیستم GIS می شود، این سیستم می تواند دقت تغییرات را كنترل نموده و سپس نقشه و جداول مربوطه را به روز در آورد. بدین ترتیب كاربران GIS می توانند اطلاعات جدیدتر را در اختیار داشته و با توجه به نیازهایشان آن را بكار گیرند.

●مؤلفه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱- ورودی داده ها (Data Input)

مؤلفه ورودی داده ها، آنها را از شكل موجودشان به شكل قابل استفاده در GIS تبدیل می‌كند. داده‌های زمین مرجع، معمولا به شكل نقشه های كاغذی و جداولی از اطلاعات توصیفی فایل های الكترونیك از نقشه ها و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها، عكس های هوایی و یا تصادیر ماهواره‌ای می‌باشند. وارد نمودن داده ها ممكن است به راحتی تغییر فرمت یك فایل و یا بسیار پیچیده باشد. ایجاد پایگاه های بزرگ داده ها ممكن است ۵ تا ۱۰ برابر سخت افزار و نرم افزار GIS هزینه در برداشته باشد. به طور كلی مرحله وارد نمودن داده ها بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و ممكن است ماه ها و یا حتی سال ها به طول انجامد. قبل از اینكه مرحله وارد نمودن داده ها آغاز شود، روش های وارد كردن این داده ها و استانداردهای كیفیت باید دقیقا مورد توجه قرار گیرند. روش های مختلف وارد نمودن داده ها باید براساس پردازش هایی كه قرار است روی داده ها انجام گیرند، استانداردهای مورد نظر برای دقت و خروجی هایی كه قرار است تهیه گردند مورد ارزیابی قرار گیرند.

۲- مدیریت داده ها (data management)

مدیریت داده ها یكی از مولفه های GIS بوده و شامل توابعی برای ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات موجود در پایگاه داده ها می باشد. روش های گوناگونی برای سازماندهی داده ها به صورت فایل هایی كه كامپیوتر بتواند آنها را بخواند وجود دارند. ساختار داده ها(data structure) روشی است كه داده ها براساس آن سازماندهی می شوند و چگونگی ارتباط فایل ها با یكدیگر (سازماندهی پایگاه داده ها)، تعیین كننده محدودیت های موجود در بازیابی اطلاعات و سرعت عملیات بازیابی می باشند.در هنگام ارزیابی سازماندهی داده ها باید نیازهای كوتاه مدت و دراز مدت كاربران در نظر گرفته شوند. این ارزیابی باید توسط شخصی انجام گیرد كه در روش های طراحی و تجزیه وتحلیل پایگاه داده های GIS‌ متخصص باشد.

۳- تجزیه و تحلیل و كار با داده ها (data manipulation and analysis)

توابع مربوط به تجزیه و تحلیل و كار با داده ها در یك GIS، تعیین كننده اطلاعاتی هستند كه می‌تواند توسط این سیستم ایجاد شود. لیستی از قابلیت های مورد نیاز به عنوان جزئی از نیازمندی های سیستم باید تعریف شوند. مسئله ای كه معمولاً پیش بینی نمی شود این است كه ایجاد GIS در یك سازمان تنها باعث اتوماسیون بعضی فعالیت های خاص نمی‌گردد، بلكه ممكن است راه و روشی كه سازمان براساس آن كار می كند را نیز تغییر دهد. برای پیش بینی روش تجزیه و تحلیل داده ها در یك GIS نیاز به دخالت كاربران در مشخص نمودن توابع و عملكردهای لازم برای سیستم می باشد.

۴- خروجی داده ها (data output)

داده های خروجی در GIS های مختلف از لحاظ كیفیت، دقت و سهولت استفاده، بسیار متنوع تر از قابلیت ‌های این سیستم ها می باشند. داده های خروجی ممكن است به اشكالی از قبیل نقشه، جدولی از مقادیر یا نوشتار بوده و بصورت كاغذی (hard-copy) و یا بصورت رقومی (soft-copy) ارائه گردند. توابع خروجی مورد نیاز براساس نیازهای كاربران تعیین می شوند لذا دخالت كاربران در مشخص نمودن خروجی‌های مورد نیاز بسیار مهم می باشد.

●تاریخچه GIS (سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی)

از زمان اولین تمدن ها، برای نمایش اطلاعات مربوط به سطح زمین از نقشه استفاده می‌شده است ناوبران، نقشه برداران زمینی و ارتش از نقشه برای نمایش موقعیت مكانی عوارض جغرافیایی مهم استفاده می‌كرده‌اند. نقشه برداری زمین و تهیه نقشه ركن مهمی در امپراطوری روم باستان بود و با سقوط امپراطوری روم، تهیه نقشه نیز در آن دوران به فراموشی سپرده شد. تا اینكه در قرن هجدهم مجدداًدولتهای اروپایی به اهمیت تهیه نقشه برای طراحی و برنامه ریزی اراضی پی بردند و مؤسسات ملی مسئول تهیه نقشه پوششی كشورها شدند. نقشه های توپوگرافی برای نمایش محدوده اراضی، واحدهای اداری و مرزهای ملی تهیه می گردیدند. از آنجا كه مطالعه منابع طبیعی گسترش یافت، نقشه های موضوع(تماتیك) نیز برای نمایش اطلاعاتی از قبیل زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاك و پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. در قرن بیستم گسترش سریع علم و تكنولوژی باعث تقاضای بیشتری برای نمایش سریعتر و دقیقتر حجم های بزرگتری از اطلاعات جغرافیایی شد.امروزه توسعه تكنیك های عكسبرداری هوایی و سنجش از دور، تحولی عظیم در جمع آوری و تهیه داده های جغرافیایی بوجود آورده است كه كاربردهای گسترده تری داشته و آنالیزهای پیچیده تری را می‌طلبد. در حال حاضر داده های جغرافیایی سریعتر از آنكه بتوانند تجزیه و تحلیل شوند، جمع‌آوری می گردند.تا قبل از بوجود آمدن كامپیوترها، داده های جغرافیایی به طور سنتی با استفاده از نقشه ها و به صورت نقاط، خطوط و سطوح ترسیم شده برروی كاغذ یا فیلم، نشان داده می شدند. عوارض ارائه شده در نقشه توسط سمبلها و رنگهایی كه در لژاند نقشه تشریح می شدند، مشخص گردیده و گاهی نیز با نوشتار همراه بودند. بدین ترتیب نقشه و اطلاعات جانبی مربوط به آن، پایگاه داده های جغرافیایی را تشكیل می داد. نقشه های تماتیك منابع طبیعی بعنوان ابزاری برای ثبت و طبقه بندی مشاهدات مورد استفاده قرار می گرفت. آنالیزها بیشتر بصورت كیفی بوده و با بررسی های بصری بر روی نقشه انجام می شد. آنالیزهای كمی صرفاً با استفاده از خط كش جهت اندازه گیری فواصل و پلانیمتر برای اندازه گیری مساحت ها انجام می گرفت.ایده استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقشه های رقومی كه قابلیت هم پوشانی لایه های اطلاعاتی مختلف را داشته باشند، مدتها قبل از اختراع كامپیوتر بیان گردیده است و به اواسط قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. ایجاد عملی سیستم GIS و كاربردی شدن این سیستم در زمینه كاربردهای جغرافیائی در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام شد. اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی نخستین بار در كانادا توسط دكتر Tomlinsonجهت استفاده از آن در زمینه مدیریت جنگلها طراحی و اجرا گردید. با عرضه نسل های جدید كامپیوتر و كاهش سریع قیمت آن روند توسعه سیستم های GIS سرعت بیشتری یافت و تا پایان آن دهه چندین سیستم GIS در آمریكا و كانادا توسعه یافت.در دهه ۱۹۷۰ سیستم های CAD به سمت GIS توسعه یافتند و سیستم های تجاری GIS به بازار ارائه گردیدند. در دهه ۱۹۸۰ مینی كامپیوترها به بازار عرضه گردیدند و توسعه سیستم های پردازش تصاویر و ارتباط آن با GIS و توسعه پایگاههای داده ها بویژه پایگاه داده شیء گرا از ویزگیهای این دهه بود. در دهه ۱۹۹۰ سیستم های اطلاعات جغرافیایی در زمینه های نظیر محاسبات موازی، مدلسازی، تلفیق سنجش از دور و GIS، پایگاه داده های بسیار بزرگ و سیستم های هوشمند و استنتاجی(Deductive) حركت كرده و امروزه محققین به دنبال توسعه Web GIS و كاربردی كردن سیستم های خبره و با ساختار پایگاه داده استنتاجی و قیاسی(Inductive) می باشند بطوریكه آیكون های GIS در سالهای آینده حتی بر روی سیستم های عامل نظیر ویندوز نیز نصب خواهند شد.

منبع:http://www.giscenter.ir


موضوعات مرتبط: سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
[ جمعه بیست و نهم مرداد 1389 ] [ 9 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]
مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش. تمامی این وظایف برای مدیریت شهری نیز متصور است. مدیریت شهری باید برای شهر برنامه‌ریزی کند، فعالیتهای شهر را سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد نماید. به نقل از پاول‌هوس و کنت ایچ بلانچارد: معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه‌ای از حکومت محلی تعریف شده و شهرداری‌ خوانده می شود. همچنین مدیریت شهری به مثابه نظامی است که دارای ورودیها و خروجیهای مشخصی باشد.

درایران فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 16 شهرداری ایران تأسیس شد.
قانون بلدیه (1286 هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال 1286 هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل‌گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت.

در دوره سلطنت
رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.
در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق‌العنان شهر بودند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در
قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شده، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است.

مطابق اصل 100 قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید.

در سال 1375 ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) به تصویب
مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 11/4/75 برای اجرا از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.
این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید. تحولات مهم این دوره کاهش حمایتهای مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوری که شهرداریها مجبور به اتکا به منابع داخلی شده اند.

اهداف مدیریت شهری در ایران

در ایران منابع مختلفی اهداف مدیریت شهری را تعیین می‌کنند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: قانون شهرداریها، برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و طرحهای توسعه شهری.
در قانون شهرداریها سه دسته از اهداف قابل استخراج است که عبارتند از:

1.تأمین و ارائه
خدمات شهری.
2.عمران شهری و ایجاد و تجهیز امکانات لازم برای مقابله با مسایل شهری. در طرحهای توسعه شهری عمدتاً به بعد کالبدی توسعه شهر پرداخته شده است.
3.توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (78-1374) به اهدافی چون توسعه اندیشیده شهرها، بهبود وضعیت آب، سوق دادن شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد
شوراهای اسلامی، اداره اقتصادی واحدهای ارائه کننده خدمات شهری، بهبود تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل و ترافیک، افزایش ایمنی شهرها، بهسازی نوسازی و بازسازی بافتهای باارزش، گسترش تحقیقات شهری، بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری و امثال آن اشاره کرد.

سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران
 
در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) و وزارت مسکن و شهرسازی است.
هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم
دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد.
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداریها عبارتند از :

1.راهنمایی و نظارت بر شهرداریها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی.
2.نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها.
3.نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.
4.تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر.

علاوه بر وظایف فوق‌الذکر، وزارت کشور برخی وظایف اجرایی را نیز دارا می باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق تهیه برنامه دراز مدت توسعه کشور، برنامه‌های پنج ساله، برنامه ریزی، نظارت و تعیین بودجه، در مدیریت شهری سهیم است و وزارت مسکن و شهرسازی نیز از طریق تهیه، تصویب و نظارت بر تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و همچنین طرحهای جامع شهرستان و غیره، در امر مدیریت شهری مشارکت می کند. علاوه بر این، تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده و تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

 منبع:http://daneshnameh.roshd.ir

[ دوشنبه هجدهم مرداد 1389 ] [ 1 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]
امروز میخام براتون آموزش کامل  مراحل نصب نرم افزار   9.3 Arc GIS رو بذارم امیدوارم استفاده کنید.

 

ابتدا پوشه Crack را باز کنید . فایل License.efl9 را در یکی از درایورهای سیستم خود کپی کنید . بهتر است که این کار را درمسیری با نام C:\Program Files\ArcGIS انجام دهید .

فایل License.efl9 را با NotePad باز کنید و به جای خط دوم آن this_host ، نام کامپیوتر خود را  وارد کنید و سپس آن را ذخیره کنید .

از پوشه Crack\License Manager ، فایل LMSetup.exe را اجرا کنید .

I received license file by email and ... را انتخاب کرده و دکمه Browse را کلیک کنید .

سپس License.efl9 را که ویرایش کرده بودید انتخاب کنید و next را کلیک کنید تا ArcGIS License Manager  نصب شود .

Don't restart your computer  را کلیک کنید و به پیام داده شده پاسخ دهید ( OK بزنید ) .

همه فایل های مسیر DVD/Crack\License Manager Crack /را در مسیر  C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9xجایگزین (ریپلیس ) کنید .

 کامپیوتر را ریستارت کنید و سپس license manager tools را ازمسیر manager(9.x) start menu—all program—arc gis—license   را اجرا کنید.

در پنجره گشوده شده در تب service/license file tab  قرار گرفته و در بخش  server list  گزینه   Configure using services را انتخاب نمایید . و روی arc gis license manager  کلیک نمایید.

سپس روی  تب Strat/Stop/Reread را انتخاب کنید وserver Start را کلیک نمایید .سپس پنجره را ببندید.

فایل  ESRI.exe را از  dvd اجرا کنید واز قسمت ArcGIS9.3 ----> arcView را نصب کنید .

 پس از اینکه نصب به پایان رسید ، از مسیر /DVD/Crack\Data Interoperability  فایل fme_license.dat   را  درمسیر  C:\Program Files\ArcGIS\Data Interoperability Extension  کپی کنید .

مسیر Start Menu--->All Programs--->  ArcGIS را رفته و  Administrator  Desktop را انتخاب کنید .

 در پوشه Software Product ، گزینه ArcInfo Floating را انتخاب نمایید .

 در پوشه License Manager ، واژهlocalhost  را وارد کنید.

Availability   را انتخاب کنید و بر روی    ArcInfo Desktop Floating  کلیک کنید .

 وسپس کلید OK را بزنید.

 

                 مراحل نصب به اتمام رسید و نرم افزار شما قابل بهره برداری است.

 


موضوعات مرتبط: سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
[ چهارشنبه پنجم خرداد 1389 ] [ 2 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

عجايب هفتگانه طبيعت

دنیای ما آن قدر جاهای دیدنی دارد که هیچ‌كس نمی‌تواند از نزدیک همه آنها را ببیند .بعضی از این مکان ها از بقیه معروف ترند و افراد بیشتری برای دیدنشان از جاهای دور و نزدیک سفر می کنند. در يك نظر سنجی جهاني، هفت منطقه طبیعی دنیا که بیشترین محبوبیت و گردشگر را دارند و از ویژگی های خاص جانوری، گیاهی و زمین شناسی برخوردار هستند، اين‌طور معرفي شده‌اند: آبشار ویکتوریا، دره گراند كانيون، شفق قطبی، قله اورست، آتش‌فشان پاریکوتین، بندر ریودوژانیرو و تپه بزرگ دریایی.

قله اورست

کمتر کسی است که نام قله اورست را نشنیده باشد و نداند که بلندترین نقطه دنیا- از سطح دريا-  محسوب می شود. پس جای تعجب نیست که نام آن میان عجایب هفتگانه طبیعت دیده شود.

قله اورست در رشته کوه‌های هیمالیا قرار گرفته است، رشته كوهي كه  مرتفع‌ترین کوهستان جهان شناخته شده و در قاره آسیا در نزدیکی فلات تبت و مرز نپال قرار گرفته است. طبیعت زیبا و تماشایی این منطقه زیستگاه گونه‌های وسیعی از گیاهان و جانوران و همچنین گروه‌هایی قومی با فرهنگ های دیرین است.

مردم نپال قله اورست را به نام «پیشانی آسمان» می شناسند و تبتی‌ها به آن «الهه مادر جهان» می گویند. بلندترین نقطه کوهستان هیمالیا 8848 متر ارتفاع دارد و همین موضوع باعث می شود که هرساله تعداد زیادی از کوه‌نوردان برای فتح آن به این منطقه بیایند. جالب است بدانید که در اثر فرآیندهای زمین شناسی هرساله بین سه تا شش میلی‌متر به ارتفاع این رشته کوه افزوده می شود

آبشار ويكتوريا

آبشار ویکتوریا در افریقای جنوبی در نزدیکی رودخانه «زامبزی»، مرز بین«زیمبابوه» و «زامبیا» قرار گرفته است. پهنای این آبشار که يكي از تماشايي‌ترين شگفتي‌هاي طبيعت محسوب مي‌شود. 1700 متر و ارتفاع آن 108 متر است. اين آبشار در هر ثانیه 100 هزار متر مکعب آب را در تنگه زامبزی فرو مي‌ریزد و علاوه بر ایجاد صدایي مهیب، رنگین کماني همیشگی در کنار خود به وجود مي‌آورد که حتی زیر نور ماه هم دیده می شود

حجم زیاد آب اين آبشار در حین پایین آمدن در فضا افشان و به اطراف پاشیده می‌شود، به همین دلیل مي‌توان آن را از فاصله  32 کیلومتری مشاهده کرد. همین مسئله باعث شده است تا بومیان افریقایی نام «دودی که می غرد» را براي آن انتخاب کنند.

دره گراند كانيون

دره «گراند كانيون» در شمال «آريزونا» در امریکا واقع شده است. رنگ ها، نسبت ها و حتي شكل ساختماني اين تنگه آن‌قدر عجيب است كه انسان تصور مي كند بر روي سياره ديگري قرار گرفته است. اين تنگه به طول 450 كيلومتر و پهناي 6 تا 29 كيلومتر وارتفاع 1500 متر از يك رشته پرتگاه و قله تشکيل شده است كه حتي ماهرترين نقاشان را هم در شگفتي فرو مي برد. ته اين پرتگاه، رودخانه «كلرادو» جریان دارد و گفته می شود که این منطقه شش میلیون سال پیش، از جوشش و خروش آب های همین رودخانه شکل گرفته است. البته تحقیقاتی که به تازگی دراین‌‌باره صورت گرفته است نشان مي‌دهد که زمان به وجود آمدن این پستی و بلندی ها، پيش از شش میلیون سال قبل است

 

هر ساله بیشتر از چهار میلیون نفر از این منطقه شگفت آور که مکانی برای تحقیقات زمین‌شناسی است، دیدن می کنند

آتش فشان پاريكوتين

این آتش فشان مخروطی شکل در مکزیک قرار گرفته و ارتفاعی برابر 3170 متر دارد. بلندی دهانه آن 474 متر است که در اثر فوران در سال های 1943 و 1952 میلادی به آن افزوده شده است. موادی که در اثر فعال شدن آتش فشان در نزدیکی این کوه قرار گرفته‌اند منظره بسیار زیبایی را به وجود آورده اند.یکی از عامل‌هايي که باعث شهرت این آتش فشان شده، وجود فیلمی است که از فوران آن در سال 1943 تهیه شده است.

بعد از فعال شدن آن در سال 1943نزدیک به هشت سال گدازه هایی از دهانه آن بیرون می‌آمدند که باعث شدند زمین‌های اطراف تا مسافت 22کیلومتری از بین برود.با فوران بعدی در سال 1952این آتش فشان برای همیشه خاموش و به یکی از منطقه های مهم گردشگری در دنیا تبدیل شد

  بندر ريودوژانيرو

 بندر «ریودو ژانیرو»به معنی «رودخانه ژانویه»از شهرهای مهم کشور برزیل، یکی دیگر از شگفتی های هفتگانه است که به دلیل طبیعت منحصر به فرد ، جشن ها ، موسیقی و رسم های موجود در آن منطقه شناخته شده است

 مجسمه حضرت عیسی که در بالای معروف ترین کوه آنجا به نام «کورکوادو» قرار گرفته، نماد این شهر به شمار می رود. وجود دو جنگل بسیار بزرگ که از بزرگ‌ترین جنگل های دنیا هستند، باعث شده شهر ریودوژانیرو به یکی از مکان های دیدنی دنیا از نظر پوشش‌های گیاهی تبدیل شود. این شهر آب و هوای گرمسیری دارد و حدود 12 میلیون نفر در آن زندگی می کنند.المپيك سال 6102 ميلادي قرار است در آنجا برگزار شود

شفق قطبي

در قطب‌هاي شمال و جنوب زمین، آسمان هنگام شب به شدت درخشان و روشن می‌شود، آن‌قدر که می توان زیر آن کتاب خواند.این پدیده نجومی بسیار زیبا که به آن« شفق قطبی»گفته می شود، آسمان شب را به پرده‌ای متحرک از نورهای رنگین سبز و زرد و قرمز تبدیل می کند

وجود شفق قطبی چندین قرن است که بررسی مي شود.اوایل تصور می‌شد که این پدیده ناشی از بازتاب نور خورشید توسط یخ های قطبی است. اما امروزه ذره های باردار شتاب‌دار عامل به وجود آمدن این نورهای رنگی معرفی شده‌اند که در ارتفاع 80تا 100کیلومتری بالای زمین ظاهر می‌شوند 

تپه بزرگ دريايي

بزرگ‌ترین ساحل مرجانی دنیا که به «گریت بریر ریف»معروف است، یکی دیگر از هفت شگفتی دنیا به شمارمی‌آید.این تپه مرجانی در شمال شرقی استرالیا قرار دارد وشامل2900 تپه مرجاني، 900 جزيره و 1500 گونه ماهي است. مساحت کل این منطقه حدود 344هزار کیلومتر مربع است و به همین دلیل بزرگ‌ترین ساختار زنده روی زمین محسوب می‌شود که به دلیل عظمت و بزرگی آن از فضای خارج از جَو قابل رؤیت است

بسیاری از  مرجان‌های موجود در این منطقه که تعداد گونه های آن به 400 می‌رسد، سبز رنگ هستند، به همین دلیل در نگاه اول با گیاهان اشتباه گرفته می شوند. اما در واقع آنها جانداران بسیار ریز و رنگینی هستند که در کنار میلیون‌ها جاندار دیگر بر روی یک تپه قرار گرفته اند و بدن آنها در اسکلت های سختی از جنس آهک قرار دارد. در کنار این تپه‌ها، بزرگ‌ترین پارک دریایی جهان به مساحت 2000 کیلومتر ساخته شده است که وظیفه حفظ و نگهداری از مرجان ها و آبزیان را به عهده دارد.

 

منبع.سایت گروه جغرافیای کرمان

 

 


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 ] [ 10 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

زلزله در ایران

فلات ايران یکی از لرزه‌ خيز‌ترين نواحي جهان است. اين ناحيه با رويداد زمينلرزه‌هاي قاره‌اي مشخص مي‌باشد. این فلات شامل گسل‏های فعال و ارتفاعات آتشفشانی جوان در طول کمربند زلزله های آلپ - هيماليا است. مطالعات لرزه زمینساختی ایران نشان می دهند که اين منطقه دارای چگالی بالايی از گسل‏های فعال و جديد است، بنابراين مناطق زيادی در خطر زلزله های مخرب قرار دارند.

موقعيت ويژه ایران در کمربند کوهزايي آلپ - هيماليا و قرار‌گيري در يك پهنه فشاري ( در ميان ورقه‌هاي عربستان در جنوب باختر و توران در شمال خاوري ) سبب شده تا اين سرزمين دارای پتانسيل لرزه خيزی بالايي باشد و زمينلرزه‌هاي كوچك و بزرگ، هر ساله به عنوان نتيجه اين موقعيت، روي دهند.

زمینلرزه بازتاب یک رویداد زمین شناختی است که به صورت جنبش در سطح زمین بروز می یابد. این پدیده حاصل آزاد سازی انرژی تنجیدگی (Strain) انبارش شده ای است که در پی گسیختگی برشی ناگهانی در پوسته جامد زمین روی می دهد. این انرژی آزاد شده به صورت امواج لرزه ای در درون زمین حرکت کرده و سبب جنبش در سطح زمین می شود. گسیختگی در پوسته جامد زمین که بدلیل جنبش های برشی در دو سوی گسل ها روی می دهد عامل اصلی بروز زمینلرزه بوده و پیامد مستقیم انباشتگی تنش ها در پی جا به جایی ورقه های زمینساختی  نسبت به یکدیگر می باشد.

در ایران تنش های فشارشی ناشی از باز شدگی دریای سرخ (به میزان 5/1 تا 2 سانتیمتر در سال) وحرکت ورقه آفریقا -  عربستان در راستای شمال – شمال خاوری و نیز حرکت ورقه هند در راستای شمال – شمال باختری موجب حرکت و جابجایی نسبی متفاوت در پوسته ها و قطعات گوناگون قاره ای و اقیانوسی ایران می شود و در نتیجه عامل فراوانی زمینلرزه ها در ایران است. بر اساس زمینلرزه های تاریخی و دستگاهی دو نوار لرزه خیز اصلی در ایرن قابل شناساسی می باشد: نوار لرزه خیز جنوبی (کوه های زاگرس) با روند شمال باختری – جنوب خاوری و نوار لرزه خیز شمالی (کوه های البرز و کپه داغ) در منتهي الیه شمالی کشور.

نقشه زیر که توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه گردیده است نشان دهنده خطر زلزله در مناطق مختلف ایران میباشد. رنگ تیره تر نشان دهنده خطر زلزله بالاتری میباشد.

در مناطق لرزه خيز، هر گونه تصميم گيری در مورد سازه های جديد، موجود و یا توسعه مناطق شهری بايد با در نظرگیری اثر زمینلرزه های احتمالی آينده باشد. برای اين منظور اطلاعات لازم را از طريق "تحليل خطر زلزله" با تکیه بر داده های قابل اعتماد از گسل‏ها و زمینلرزه ها به دست می آورند. تا‌كنون پهنه‌هاي گوناگون ايران از نظر لرزه ‌خيزي توسط مؤلفين مختلف معرفي شده ‌است، ولي مطالعه زلزله‌هاي ايران نشان مي‌دهد كه هنوز راه‌ درازي در پيش است تا پهنه‌بندي دقيقي از نظر احتمال رويداد زمينلرزه صورت پذيرد.


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ جمعه بیست و چهارم مهر 1388 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

      مفاهيم ژئومورفولوژي نوين وژئومورفولوژي کاربردي

   ژئومورفولوژي کاربردي پس از توصيف منطقي و ژنتيک پديده ها و طبقه بندي موضوعات بر مبناي آن به تفسير و توضيح علمي و منطقي آنها مي پردازد. حالت ژنتيک پديده ها يکي از مهمترين ويژگي هايي است که در ژئومورفولوژي نوين با اهميت خاصي مورد توجه قرار مي گيرد. جنبه کاربردي ژئومورفولوژي با همين خصوصيات ژنتيکي در ارتباط است، زيرا ژنتيک در مورفولوژي، تدوين اصول و قواعد پيدايش اشکال مختلف ناهمواريها و شکل بندي و تحول بعدي آنها را به صورت منطقي و مستدل، امکان پذير مي سازد. تدوين اين قواعد بر اساس تغيير پذيري اشکال زمين با آهنگ هاي متفاوت انجام مي شود.


  

علل تغييرات اشکال زمين را بايد در نيروهايي جستجو کرد که دردو طرف پوسته به آن فشار مي آورند و سخت با يکديگر در ارتباط هستند. اگر از برخي نيروهاي دروني سانحه بار مانند زمين لرزه ها، آتشفشان هاو .... صرفه نظر شود، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که نيروهاي بيروني در تخريب و ايجاد تغييرات عمده اشکال ناهمواريهاي روي زمين مداخله دائمي دارند. انسان از مدتها قبل با اين تغييرات و ويرانيهاي حاصل از آنها آشنايي پيدا کرده و حتي براي جلوگيري از خطرات يا نتايج زيان بار آنها به فکر چاره و مقابله نيز افتاده است. اما خود انسان، در اکثر موارد، در تغيير اين پوسته، نقش موثري دارد. آگاهي از تغييرات اشکال پوسته زمين و نحوه آنها و نيروهايي که موجب اين تغييرات مي شود، مقدمات موضوعات ژئومورفولوژي کاربردي را فراهم مي آورد. همچنين ژئومورفولوژي در مقياس وسيعي با فعاليتهاي انسانها و مسائل آنها مرتبط است. براي اينکه فعاليت هاي وي بازدهي دلخواهي داشته باشد، بايد متناسب با ديناميک محيط و با در نظر گرفتن نقش عوامل مورفوژنيک تنظيم شود. در اينجاست که مطالعات ژئومورفولوژي که بر اساس مفاهيم جديد آن انجام شده است، با فراهم آوردن اطلاعات دقيق از مورفوديناميک محيط و شناخت مناطق با ثبات و يا ناپايدار و محاسبه ميزان پايداري و يا آسيب پذيري آن در ارتباط با نوع فعاليت، در خدمت انسان قرار مي گيرد. در اين صورت ژئومورفولوژي دقيقا مفهوم کاربردي را، به معني واقعي کلمه پيدا مي کندو مي تواند بسياري از مشکلات را که در برنامه ريزي هاي عمران ناحيه اي در زمينه هاي مختلف، از قبيل عمران، توسعه کشاورزي، جاده ها، سد سازي، استخراج معادن، مديريت محيط طبيعي مطرح مي شود، حل کرده و پاسخ هاي مناسب را براي مسائل متعددي که در اين رابطه عنوان مي شود، فراهم آورد.
  
به همين جهت بعد از جنگ جهاني دوم ژئومورفولوژي کاربردي، در اغلب کشورهاي جهان با روش سيستماتيک و با اهميت خاصي مورد توجه قرار گرفته است و بررسي عوامل گوناگون را بطور ترکيبي مد نظر مي گيرد و مي تواند پاسخگوي نيازهاي برنامه هاي کشاورزي، ساختماني، عمراني و.... باشد.


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ یکشنبه سیزدهم مرداد 1387 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

موقعیت

غار علیصدر یکی از بی نظیر ترین و خوش منظره ترین غارهای طبیعی قابل قایقرانی جهان است که در روستای علیصدر از توابع بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ و 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان؛ به طول جغرافیایی 48 درجه و 18 دقیقه و عرض 35 درجه و 18 دقیقه و ارتفاع 1900متر از سطح دریا واقع شده است.
این غار در کوه نه چندان مرتفع ساری قیه ( صخره زرد) ایجاد شده که در قسمت جنوب روستای علیصدر و چسبیده به آن قرار گرفته است. در این کوه دو غار دیگر به نام های سراب و سوباشی وجود دارد که به ترتیب 7 و 11 کیلومتر با غارعلیصدر فاصله دارند و چنانکه در منابع جغرافیایی آمده آب غار علیصدر از غار سراب سرچشمه می گیرد.

 

 

تاریخچه

گفته می شود که نام اصلی این غار «علی سرد» یا «علی سد» بوده که به تدریج اصطلاحا به علیصدر معروف شده است. در فرهنگ جغرافیایی ایران و فرهنگ دهخدا، به نام « علی سرد» آمده ولی هر دو این منابع نام اصلی آن را « علی سد» ذکر کرده اند. آنچه مسلم است تا این تاریخ در هیچ نوع مدرک تاریخی نامی به عنوان علیصدر ذکر نشده با این وجود خود اهالی نیز آن را علیصدر می گویند.


قدمت سنگ های تشکیل دهنده این کوه در حدود دوران دوم زمین شناسی یعنی دوره ژوراسیک ( 190 تا 136 میلیون سال قبل ) تخمین زده می شود .
مردم روستای علیصدر و روستاهای اطراف از قدیم این غار را می شناختند و از
آب آن نیز بهره می بردند ( مجرایی که از محوطه ورودی تا محل آب حفر شده، این مسئله را تایید می کند)؛ ولی شناسایی مفصل و معرفی آن به حدود 15 سال پیش از انقلاب بر می گردد که بنابر نظری اولین بار توسط افسری به نام « سرهنگ یحیایی » که فرمانده پادگان همدان بود و بنابر نظر دیگر توسط گروه کوهنوردی همدان انجام پذیرفت و توسعه آن با تعریض دهنه ورودی آغاز شد و به تدریج به صورت فعلی در آمد.

 

مشخصات

در بدو ورود شاهد رسوبات کربنات کلسیم در سقف و دیواره های محدوده وسیعی از غار هستیم، این رسوبات گویای این هستند که در گذشته در این محدوده نیز آب وجود داشته است. ارتفاع فعلی آب درون غار در حدود 50 متر پایین تر از این محدوده است.

ارتفاع آب غار در قسمتهای مختلف آن از صفر تا 14 متر در نوسان است. تمامی کانال های غار هنوز کشف نشده اما در برخی از کانال های غار 10 الی11 کیلومتر پیشروی شده است؛ به طور رسمی در حال حاضر 2100 متر از طول غار شناسایی شده که ارتفاعی بین 1 تا 35 متر، عرض 2 تا 15 متر و عمق 1 تا 17 متر دارد. برای بازدید از غار پس از طی مسیر قابل قایقرانی، مسیر نسبتا طولانی در خشکی طی می شود و پس از آن دوباره گردش با قایق ادامه می یابد. از 14 کیلومتر مسیر کشف شده، 4 کیلومتر از معابر که با پرژکتور نور پردازی شده اند مورد بازدید قرار می گیرند.
محوطه اصلی غار از تعداد زیادی تالار بزرگ و کوچک و پیچ در پیچ تشکیل شده است که به وسیله دهلیز ها و دالان های مشبک با یکدیگر مرتبط می شوند و برخی از آنها وسعتی بیش از چند صد متر مربع دارند.

سقف غار ( که در برخی قسمت ها تا 10 متر از سطح آب ارتفاع دارد) پوشیده از رسوبات کربنات کلسیم خالص و مخلوط با عناصر شیمیایی دیگر است. این رسوبات به صورت های مختلف استالاگتیت هایی با فرم های جذاب ایجاد کرده اند و در کف غار و در جاهایی که آب وجود ندارد نیز استالاگمیت ها منظره زیبایی بوجود آورده اند.

 


منشا آب غار چشمه های زیر زمینی وعلاوه بر آن، ریزش های جوی است که به صورت قطرات آب از دیواره ها و سقف غار به درون آب می ریزد. در کل این غار عظیم از طریق فرسایش و ایجاد حفره های ریز در توده سنگ های آهکی و به هم پیوستن تدریجی این حفره ها در طی سالیان طولانی ایجاد شده است.

بر اساس رده بندی حرارتی آب غار جزو آب های سرد (حدودا 12 درجه) محسوب می شود. همچنین فاقد بو و مزه خاص است، رنگ آن آبی کم رنگ و بسیار زلال است به طوری که حتی در نقاطی با عمق 5 متر بستر آن در نور معمولی و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل رویت است. طبق آزمایشات آب جزو آب های بی کربناته کلسیک سبک دارای
pH اسیدیسیته نزدیک به خنثی می باشد همچنین به دلیل وجود املاح آهکی غیر قابل شرب و از لحاظ میکروبی نیز آلوده و در نتیجه فاقد هر نوع حیات جانوری می باشد.
هوای داخل غار سبک، تمیز، عاری از گرد و غبار و کاملا ساکن است به طوری که چنانچه شمعی در آن روشن کنند هیچ گونه حرکتی در شعله شمع دیده نمی شود.با پخش خبر شناسایی این پدیده کم نظیر، علاقمند شدن محققان و طبیعت دوستان و آغاز بازدید عمومی در سال 1354، غار علیصدر تبدیل به یکی از پر جاذبه ترین مکان های سیاحتی استان همدان و ایران شده و نمونه ای مشابه غار مولیس فرانسه و شوالیه و بوکان استرالیا به شمار می آید؛ هم اکنون با توجه به استفاده از روشنایی برق و قایق های پایی چهار نفره و سهولت بازدید از نقاط مختلف غار و همچنین ایجاد تسهیلات رفاهی جانبی؛ سالانه حدود 800 هزار نفر از ایران و اقصی نقاط جهان از این غار بازدید می کنند.


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ دوشنبه سوم تیر 1387 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

وظيفه يك گيرنده GPS درست بعداز روشن شدن آن را مي توان بصورت زير خلاصه كرد.
الف) نرم افزار سيستم بايدبتواند ماهواره هاي موجود درديد كاربر را تعيين كند و سپس ازبين ماهواره ها , چهار ماهواره را كه داراي بهترين آرايش هندسي هستند به منظورمينيمم شدن خطاي فاصله  منبعي انتخاب كند.

مل تعيين كابل ماهواره هاي موجود درديد كاربراغلب توسط اطلاعات قبلي موجود درحافظه خراب نشدني دستگاه (14) انجام مي شود اگرچنين اطلاعات معتبري درحافظه نباشد سيستم بايد عمل جستجو را برروي تك تك 24 ماهواره GPS انجام داده وليستي ازماهواره هاي در ديدتهيه كند كه مسلماً اين كاروقت زيادي ازگيرنده را پس ازروشن شدن به خوداختصاص مي دهد .

ب) پس ازتعيين 4 ماهواره موردنظر بايدسيگنال آنها را بدست آوريم .اين كار با ساختن كدشبه تصادفي نظير كدماهواره موردنظر درگيرنده وانجام عمل همبستگي با سيگنال رسيده انجام مي شود .كد داخلي گيرنده را آنقدر شيفت زماني مي دهيم تا خروجي همبستگي‌ساز ماكزيمم گردد. دراين صورت كد بدلي وكد دريافتي ازماهواره كاملاً سنكرون هستند .به اين عمل , جستجوي سيگنال ماهواره درحوزه زمان مي گويند:

لازم به ذكراست كه بايستي عمل جستجو در حوزه فركانس نيز انجام شود ازآنجا كه ماهواره هاي GPS درمدار زمين ثابت (ژئو سنكرون)قرار نداشته ونسبت به زمين درحال حركت هستند وهمچنين چون گيرنده نيز معمولاً روي يك جسم متحرك نظيراتومبيل ويا هواپيما نصب مي شود درنتيجه فركانس دقيق كاربر ارسالي به علت اثر دوپلر ,مشخص نيست پس بايد فركانس كاربر محلي را نيز آنقدر تغيير دهيم تا خروجي همبستگي ساز ازحد آستانه اي بيشتر شود.و نهايتاً فركانس كاربر نيز با فركانس دريافتي سنكرون شود .

ج) پس از عمل جستجو وارد مرحله رديابي سيگنال مي شويم دراين مرحله اولاً هدف اين است كه سيگنال سنكرون توليد شده دربرگيرنده همچنان با سيگنال ماهواره سنكرون بماند اين عمل توسط يك حلقه كنترلي خاص تحت عنوان COSTASLOOP كه درواقع يك نوع خاص (15) VCO انجام مي شود .ثانياً عمليات دمودلاسيون (16) BPSK سيگنال رسيده اطلاعات ناوبري D(t) و عمليات شبه فاصله سنجي (تعين فاصله كاربر وماهواره توسط زمان انتشار سيگنال ) نيز دراين مرحله انجام شود.

د) مراحل بوت بايدعيناً براي 3 ماهواره ديگر انجام شود. درنهايت چهار شبه فاصله كه ازمراحل فوق محاسبه شده است دراختيار داريم . حال نرم افزار گيرنده بايدبتواند به كمك اين چهارشنبه فاصله يك دستگاه چهار معادله وچهار مجهول را حل كند واين معادلات طول وعرض جغرافيايي, ارتفاع وهمچنين زمان دقيق را بدست آورد ازمراحل چهارگانه فوق مراحل الف و د بيشتر به جنبه هاي نرم افزاري يك گيرنده برمي گردد.

                                         

كاربردهای GPS چیست؟

بطوركلي ازمهمترين زمينه هاي كاربد GPS مي توان به مواردزير اشاه كرد.

 الف – درزمينه هاي نظامي

1- كاربردهوايي : ازهدايت موشك ها تا تمام هواپيماهاي جنگنده و بمب افكن , هلي كوپتر .موشك كروز , چتر بازي و پروازهاي نظامي و ....

2- كاربرد هاي دريايي: زيردريايي , كشتي و تمام انواع قايق ها ودريانوردي نظامي .

3- كابردهاي زميني :  مكان توپخانه ها, ناوبري خودروها , هدايت پياده نظام , سيستم موشك زمين به زمين , شناخت نوع وجنس خاك .

ب: كاربرد هاي نقشه برداري :

 از GPS به طريق مختلف درنقشه برداري مي توان استفاده كرد .مهمترين كاربردهاي GPS درنقشه برداري عبارتنداز :

1) نقشه برداري هيدرو گرافيك .
۲) نقشه برداري شماتيكي خيلي دقيق برروي زمين .                  
3) فتو گرامتري بدون كنترل زميني
4) انبوه سازي شبكه ژئو دتيك
5) نقشه برداري كارامتري
6) فتو گرامتري بصورت REAL .TIME

ج: كاربردهاي تجاري :

1)ناوبري هوايي : دردهه هشتاد , چهل سال پس از كنوانسيون شيكاگو كه منجر به تأسيس سازمان بين المللي هواپيماهاي كشوري ايكائو گرديد نگراني جامعه هواپيمايي ازمحدوديتهاي سيستم هاي ناوبري موجود به طور روزافزوني افزايش يافت .

 پيش بيني هاي به عمل آمده نيز نشان دهنده رشدسريع مسافرت هاي هوايي تاسال 2001 خصوصاً درمناطقي مانند آسيا , اقيانوسه بودتعداد 18 ميليارد مسافر وبيش از 10000هواپيما ي درحال تردد درهرلحظه اين نگراني را تاييد مي نمود .لذا پيشنهاد شد كه ازتكنولوژي ماهواره براي مبادله صوتي وداده هاي موردنياز با خطوط ارتباطي مستقيم از هواپيمابه ماهواره وازآن طريق به كنترل ترافيك هوايي استفاده شود. دراين حالت محدوديت ديد مستقيم درسيستم هاي (17) VHF و كيفيت درسيستم هاي (18) HF وجودندارد بعلاوه دريك مجموعه واحد مي توان بصورت همزمان داده هاي ضروري هواپيما مانند مشخصات پرواز, ارتفاع , سرعت و جهت را نيز به كنترلر مراقب پرواز اطلاع داد واز اين  طريق خطاي انتقال صحيح اطلاعات ناشي از عوامل انساني دروقوع سوانح را به كلي ازبين برد.

امروزه تئوري پرواز آزاد انقلابي درصنعت حمل ونقل هوايي بوجود آورده است درپرواز هاي آزاد با توجه به قابليت انعطاف سيستم هاي ناوبري ونظارت مي توان به جاي استفاده ازمسيرهاي ثابت هوايي آنها را بصورت كاملاً ديناميكي بهينه نمود اين ايده جالب بهره برداري بسيارموثر ازفضا را دارد .بنابراين امروزه شركت هاي بزرگ هواپيما سازي مشغول نصب سيستمهاي GPS برروي هواپيما ها مي باشند .

2- ناوبري دريايي : درناوبري دريايي براي تعيين مسير , نقاط مبداء ومقصد وغيره از GPS مي توان بهره گرفت .
د: كاربردهاي همگاني :

سيستم موقعيت ياب GPS  كاربرهاي همگاني نيز دارد كه ازمهمترين اين كاربردها مي توان به موارد زيراشاره كرد.

1- حركت درفضاي باز: حركت درمناطقي كه راههاي چندان مناسبي ندارد يا به كلي فاقد راه است .گيرنده GPS  بسيارارزشمند خواهدبود.
2- ماهيگيري
3- پروازبا گلايدر .
4- استفاده حرفه اي درعمليات زميني
5- اسكي , كوهنوردي
6- قايقراني
7- عمليات جستجو و نجات
8- حركت اتومبيل درجاده
9- مسابقات اتومبيل راني رالي

البته كاربرهاي GPS روزبه روز بيشتروبيشتر مي شود ونيزنبايد اين نكته را ازنظر دورداشت كه اين سيستم با تمام مزاياي خودممكن است دچار اختلال گردد ويا گيرنده اي كه دردست شماست دچارخرابي گردد .پس بايدروشهاي موقعيت يابي كلاسيك را كه كار با قطب نما ونقشه است ازيادنبرد واول اين روش را يادگرفت وبعدبسراغ GPS رفت تا درمواقع نيازدچار وابستگي به سيستم موقعيت يابي جهاني نباشيم .

 البته مطالب گفته شده دراين مقاله بطور كامل تمام جزئيات را موردبررسي قرار نداده .زيرا بسياري ازموارد مسائل فني ويا محرمانه سيستم مي باشد كه كمتر دردسترس افرادعادي مي باشد و نيز بررسي آن نياز به دانستن بساري ازروابط پيچيده فيزيك و.... دارد.

منبع: دانشنامه ویکی پدیا


موضوعات مرتبط: سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
[ سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]
 

[ جمعه بیستم اردیبهشت 1387 ] [ 12 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

 

GIS

 

Geographic Information System

 

مفهوم (GIS)

 

به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. Geographic Information System  مخفف

سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.

، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم(جی آی اس) و سپس ساختار GIS برای بهره گیری صحیح از اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم (جی آی اس) توجه به ماهیت وساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستم(جی آی اس) را تشکیل داده وتوانمندیها وپتانسیلهای آن را تعیین میکند اجتناب ناپذیراست.

سیستم اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد.

 

 

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس) اصولاً شش فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود :

 ورود اطلاعات

دستکاری و ویرایش اطلاعات 

مدیریت اطلاعات

پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات

نمایش اطلاعات

 

 

ورود اطلاعات

 

قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط (جی آی اس) شده ومورد استفاده قرار گیرند می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار روقومی قابل قبول سیستم (جی آی اس) تعدیل شوند.

منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم (جی آی اس):

تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور

عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری

نقشه برداری کلاسیک

سیستم تعیین موقعیت جهانی (جی پی اس)

اسناد، مدارک و نقشه های موجود

 

 

دستکاری اطلاعات

 

 استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص(جی آی اس) نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد.

 

 

مدیریت اطلاعات

 

  برای پروژه های کوچک (جی آی اس) امکان ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در قالب فایلها و اطلاعات ساده وجود دارد. ولیکن هنگامیکه حجم اطلاعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر می‌رود، بهترین روش برای مدیریت اطلاعات، استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده میباشد.این سیستم به منظور ذخیره سازی  ساماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در (جی آی اس) مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

تکنولوژیهای مرتبط با (GIS)

 

 

سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)

 

این سیستمها عموماً به منظور تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب نقشه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستمها نوعاً از نظر مدیریت پایگاههای اطلاعات جغرافیایی گسترده و حجیم همچنین انجام پردازشها و تجزیه وتحلیل بر روی اطلاعات، ضعیف بوده و درخصوص مدیریت اطلاعاتی توصیفی دارای محدودیتهای می باشند.

 

 

سنجش از راه دور (Remote Sensing)

 

سنجش از دور به عنوان علوم ، هنر وتکنولوژی کسب اطلاعات درخصوص پدیده های مختلف سطح زمین از طریق سنجنده هایی که هیچگونه ارتباط مستقیمی با خود پدیده ندارند، شناخته می شود. سنجنده های ماهواره ای نسبت به ثبت و جمع آوری اطلاعات در قالب تصاویر ماهواره ای اقدام نموده و با استفاده از نرم افزارها و سیستمهای پردازش تصاویر ، امکان استخراج اطلاعات و تولید نقشه های مختلف فراهم می گردد:

به علت فقدان ابزار مدیریت و پردازش رقومی جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات جغرافیایی، سیستمهای فوق قابل مقایسه با (جی آی اس) نمیباشند.

 

 

سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS)

 

سیستمهای مدیریت پایگاه داده، به صورت خاص جهت ذخیره سازی و مدیریت انواع مختلف اطلاعات از جمله اطلاعات جغرافیایی، مورد استفاده قرار می گیرند.

امروزه از این سیستمها به منظور ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهینه سازی و توسعه یافته اند و (جی آی اس) نیز از ابزار برای اهداف ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی استفاده میشود. این سیستمها اصولا فاقد ابزار تجزیه و تحلیل و نمایش گرافیکی اطلاعات که در سیستمهای (جی آی اس) مرسوم وجود دارد میباشد.

 

           

 

دلا‌یل استفاده از (GIS)

 

امروزه وجود اطلا‌عات به روز به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف بهره‌گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار امری بدیهی است. به همین دلیل استفاده از اطلا‌عات دربعد سیستم (جی آی اس) میتواند در موارد زیر موثر باشد:

1- پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها.

2- ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود.

3- بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها.

4- ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران.

5- سرعت و دقت کار.

6- تعیین قابلیت‌ها ی توسعه در مناطق و مکانهای مختلف.

 

 

محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی

 

استفاده از داده های جغرافیایی به طور سنتی با استفاده از نقشه های کاغذی معایبی دارد که از جمله این محدودیت ها عبارت‌اند از:

1- مقیاس اندازه گیری

2- حذف اطلا‌عات

3- هزینه زیاد

4- زمان بر بودن

5- سرعت پائین

6- کمبود عوارض اطلا‌عاتی و ابزارهای کاری.

ولی آیا امروزه با توجه به حجم عظیم اطلا‌عاتی باز هم به کارگیری روش قدیمی پاسخگو است. (هر چه داده‌ها گسترده‌تر و بیشتر شوند آنالیز آنها مشکل‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد).

بنابراین مشخصه (جی آی اس) سرعت عمل و به روز رسانی اطلا‌عات مطابق با فرمت های استاندارد دسترسی سریع و آسان به اطلا‌عات در حجم وسیع تجزیه و تحلیل اطلا‌عات و کاهش هزینه هاست.

 

 

تعریف علم توپولوژی :

 

اگر بخواهیم توپولوژی را به فارسی ترجمه کنیم لغتی بهتر از "مکان شناسی" را نمی توانیم برای آن در نظر بگیریم.

 

 

تعریف توپولوژی در (GIS)

 

هنگامی که شما داده های جغرافیایی را به منظور استفاده در سیستمهای(جی آی اس) به صورت مدل درمی آورید متوجه می شوید که بعضی از داده های مدل شده می بایست دارای روابط مکانی با دیگر داده های موجود در مدل باشند.

به عنوان مثال در مدل شما ایستگاههای اتوبوس می بایست همواره در سطوح خیابان قرار گرفته باشند و یا اینکه در هر خیابان ایجاد شده می بایست حداقل چند سطل زباله وجود داشته باشد.این روابط تعریف شده در قالب قوانین توپولوژی ارائه می شوند.

در واقع توپولوژی مدلی است که اشتراک هندسی داده های موجود در یک مدل با هم را شرح می دهد و همچنین مکانیزمی را برای استقرار و نگهداری روابط مکانی بین داده های موجود در مدل ایجاد می نماید.

در نرم افزارهای جی آی اس همچون آرک جی آی اس توپولوژی شامل مجموعه ای از قوانین و روابط بین داده ها میباشد که با عنوان رول(نقش) شناخته میشوند که اجرای آنها باعث طراحی هر چه دقیقتر مدل ژئومتریک موجود بین داده های مدل شما را تضمین میکند.

 

 

استفاده از (GIS)  به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها:

 

این دانش در زمینه‌های مختلفی از جمله برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ی، زمین شناسی و معادن، کشاورزی، منابع طبیعی و غیره کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود بخشد.

همچنین به کارگیری(جی آی اس) علاوه بر سود آوری می‌تواند باعث تسریع در روند انجام کارهای برنامه‌ریز‌ها در تشخیص موارد بحرانی و غیره گردد. از طرفی کاربران(جی آی اس) در تمام سطوح وجود دارند به طوری که مدیران طراحان برنامه ریزان کارشناسان و حتی شهروندان عادی قادرند از مزایای این سیستم سود برند.

 

           

کاربردهای (GIS)

 

1- کاربردهای سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (جی آی اس) در راه آهن.

 

2- نقش جی آی اس و کاربرد موبایل.

 

3- در صنعت خودرو.

 

4- بخدمت گیری جی آی اس در مباحث زمین شناسی.

 

5- تعیین موقعیت ونمایش بلادرنگ وضعیت یک متحرک در شبکه در حالیکه دچار عیب شده ویا بعلت سانحه متوقف گردیده است ومدیریت ترافیک وسانحه به کمک یک سیستم تلفیق یافته از جی آی اس و جی پی اس.

 

6- بررسی موضوع حریم و مدیریت زمین وآنالیز پهنه بندی و شناسایی مناطقی که حریم رعایت نگردیده و مباحث حقوقی و کاداستر.

 

7- موقعیت یابی و شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی راه آهن (رادیویی).

 

8- تهیه گراف حرکت قطار و تنظیم برنامه حرکت قطار.

 

9- مدیریت بر عملکرد فعالیت نیروی انسانی.

 

10- مدیریت بر تخصیص منابع انسانی(بخصوص در شرایط بحرانی).

 

11- اشتغال زایی جهت ایجاد اطلاعات رقومی و توصیفی و به روز نمودن آنها.

 

12- استفاده بهینه از فضای فیزیکی و کاهش فضاهای بایگانی و ذخیره نقشه ها.

 

13- بررسی تغییرات محیطی و سیاسی در راه آهن ایران در مقیاس جهانی.

 

14- ایجاد نمودن ضوابط استاندارد در اطلاعات.

 

15- یکسان سازی فرمت اطلاعات که لازمه وجود یک سیستم اطلاعاتی می باشد.

 

16- ثبت امکانات و تجهیزات در پایانه های بارگیری کشور.

 

17- مدیریت ماشین آلات تعمیر و نگهداری خط.

 

18- بررسی پراکندگی نیروی انسانی( متخصصین و افراد باتجربه ) درشبکه و موقعیت استقرار آنها.

 

19- موقعیت دفاتر فروش بلیط و سالن ها و مراکز مرتبط با راه آهن.

 

20- کمک در امر بازاریابی، فروش و مکان یابی مشتریان.

 

21- معماری ساختمانها.

 

22- مدیریت و کنترل استانداردهای ایمنی.

 

23- موقعیت جسم سانحه دیده.

 

24- اخذ و ارائه گزارش سوانح.

 

25- ارائه و بررسی راهکارهای ممکن در جمع آوری سوانح ، کنترل ترافیک ومدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه.

 

26- ارائه و نمایش اطلاعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه بصورت آماری، هیستوگرام، جدول، نقشه و تصاویر و...

  

 


موضوعات مرتبط: سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

گل فشان هاي ايران يكی از اشكال و فرايندهای ژئو مو رفيك بسيار جالب و تقريبامنحصر به فرد در ساختمان ناهمواريهاي ايران هستند.گل فشان ها در واقع پديده ای طبيعی وهمانند آتشفشان است كه به صورت تپه ای مخروطی بوده و به جای گدازه،از دهانه آن گاز همراه با گل خارج می شود.اين عارضه عمدتا در دشتها و جلگه های مشرف بر دريا ديده می شودو اغلب آنها در فاصله كمی از دريا (حداكثر15تا20 كيلومتر)استقرار يافته اند.به عبارتی ديگر مناطق عمده گسترش اين اشكال،منحصر به سواحل پست شمالی وجنوبی كشور بوده و به طور كلی در دو ناحيه زير مشوداند:

- گل فشان های واقع در استپ های تركمن صحرا، درشرق دريای مازندران

- گل فشان های سواحل دريای عمان درحد فاصل ميناب تا بندر گوا تر

ويژگی گل فشان ها:اين پديده ها به صورت تپه های مخروطی قرينه وگاه بی قرينه هستند كه حداكثر ارتفاع آنها به 30 تا50 مترمی رسد.مخروط های مذكور گاه به صورت انفرادی و در برخی مناطق با يك يا چند مخروط كوچكتر و فرعی همراه هستند. مورفولو ژ ی اين مخروط ها در درجه اول به غلظت و يا سياليت گل های خارج شده ، كه خود تابع شرايط فصلی و مرحله سنی مخروط است، بستگی دارد و در درجه دوم متاثر از فرسايش آبهای جاری است. به اين معنی كه گل فشان های مورد اشاره احتمالا با بيرون ريزی گل های سيال تر فعاليت خود را آغاز نموده و در نتيجه روانه های گل را به نقاط دورتر (چند صد متری دهانه )گسترش می دهند ،و ليكن با گذشت زمان و يا در فصول خشك تر ، گل ها غليظ تر شده ،شكل تقريبا خميری به خود می گير ند و به بيرون می ريز ند . در چنين شرايطی است كه گل ها قادر نيستند خود را به نقاط دورتر برسانند و در محل دهانه ، مخروطی را شكل می دهند كه شيب دامنه آنها تقريبا تند بوده و به45درجه و بيشتر می رسد.اما چون مواد متشكله سست و دارای نفوذ پذ يری كم می باشد ، ديری نمی پايد كه آبهای جاری آنها را می فرسايند وبا ايجاد فركندها و آبكند ها به تقطيع دامنه های مخروطی می پردازند.

اين مخروط ها،همانند مخروط های آتشفشا نی دارای دهانه ای به شكل كراتر هستند كه قطر آنها از چندين سانتی متر تا چندين ده متر متغير است. عمق اين دهانه ها چندان زياد نبوده و جداره داخلی دهانه شيبی تند ودر حدود 85 تا 90 درجه دارد. بخشی از ديواره پيرامو نی دهانه ،باز بوده و معبری برای خروج گل سر ريزِ، می باشد . اين وضعيت عاملی برای بی قرينه شدن مخروط به شمار می آيد. در برخی موارد ،مانند گل فشان سند،چون ارتفاع مخروط بسيار كم است و در دهانه نيز گل آب نسبتا رقيقی حضور دارد ، دهانه آن به شكل يك كوچك خود نمايی می كند.

در حل حاضر بعضی گل فشانها خاموش و يا غير فعال هستند و برخی ديگر فعال بوده ودارای فعلليت متناوبی هستند . در فصول بارندگی، فعاليت آنها بيشتر می شود ، اما گل آنها رقيق تر وسيال تر بوده و به صورت سرريز جاری می شود. در فصول خشك تر فعاليت آنها كمتر است و در عوض گل غليظ تر و به حالت انفجاری تر بيرون می ريزد.در قله اين مخروط ها و داخل كراتر آنها ،دهانه های متعددی با قطر چند سانتی متر وجود دارد كه به طور متناوب ازآنها گل خاكستری ياكمی متمايل به سبز خارج شده و به سوی دامنه ها سرازير می گردد. دوره تناوب اين پديده 10 تا 15دقيقه است كه معمولا با لرزش خاك همراه می باشد. دبی گل خارج شده در هربار3تا5 ليتر است. دهانه ی داخل

كراتر يا واقع در سطح دامنه مخروط غالبا تغيير مكان می دهند.گل خارج شده سرد و فاقد بخار آب می باشد.گاهی صد اها يی مانند شليك گلوله تفنگ نيز شنيده می شود . گل خروجی بسيار چسبناك بوده وبوی گاز متان و گوگرد از آن استشمام می شو د.و دمای آن برا بر با دمای محيط می باشد و خاصيت پاك كنندگی دارد، زيرا به هنگام شستشوی كمِی كف می كند.اين گل ها خواص درما نی داشته و برای بيماری های پوستی مفيد است. به گفته اهلی منطقه، گل فشانهايی در اين ناحيه وجود داردكه نفت خام از آنها نشت می كند و بوی آن به خو بی استشمام می شود.

تناوب بيرون ريزی و فوران گل ها در طی زمان ،يك ساختمان چند لايه ای را در مخروط ها و زمينهای مجاور پديده آورده است. اين لايه ها دارای ساختمان فلسی يا پولكی هستند و با يكديگر همپوشی دارند .به گونه ای كه جديدترين لايه در رو، ودر راس مخروط قرار گرفته و قديمی ترين لايه نيز به رنگ روشن است . همچنين گاهی جريان گل غليظ در دامنه مخروط، نقوش مينياتوری همانند گچ بريهای قرنيز شكل را پديد می آورد.

با گذشت زمان و فرا رسيدن مرحله پيری گل فشان،فاصله وتناوب فعاليت های آن كمتر میشود و غلظت گل آن افزا يش میيابد.در نتيجه گسترش افقی مخروط كاهش يافته و به ارتفاع آن افزوده می شود.از آن پس زمان خاموشی ومرگ گل فشان فرا می رسد،و فرسايش بدلندی برآن غالب میگردد.عمل فرسايش در برخی موارد منجر به محو كامل گل فشان می گرددو ا ثری از آن بر جای نمی گذارد.

علل پيدايش گل فشان های ايران :

اهالی محل در مورد اين پديده چندين باور را مطرح می كنند وبر اساس اعتقادات خود نامهايی را نيز برای گل فشان به كار می برند. به نظر آنها گل فشان پديده ای طبيعی است كه با دريا در ارتباط بوده و به هنگام بالا آمدن آب دريا (مد) به ويژه در فصل تابستان،فعاليت آن به حداكثر می رسد،از اين رو به آن ناف زمين يا ناف دريا نيز می گويند. عده ای بر اين باورند كه فعاليت اين پديده به كشش و جاذبه اجرام سماوی به خصوص ماه وابسته است.بر اين اساس معتقدند كه فعاليت آن در ا بتدای ماه و نيمه ماه قمری (ماه نو، بدر)بيشتر می شود. هر چند اين نظريه كمتر به حقيقت نزديك است اما به طور كل هم قابل رد نيست. گروهی نيز بر اين عقيده اندكه فعاليت اين پديده پس از بارندگي ها ی شديد زيادی مِی شود ،لذا ممكن است ازآب ناشی از سيلابها، فعال شود.اما بايد گفت كه از نظر علمی، وجود گل فشان ها در هر منطقه اول نشانه بارزِ از فعاليت هاي تكتونيك بوده و ثانيا اغلب به لايه هاِ سنگی دارای ذخاير نفت ويا ديگر انواع هيدرو كر بور بستگی دارد. فشار گازهای حاصل از اين لايه وذخاير آنها موجب می شود كه سنگ های رسی و مارنی كف و تحتانی، كه توسط آبهای زير زمينی اشباع و نرم شده و يا به صورت گل در آمده اند به خارج پرتاب شو ند و ازاين طريق دهانه هايی گاهاً بسيار بزرگ شبيه به دهانه های آتشفشان (شبه كرا تر يا كرا ترگون)بوجود می آيند.

منبع :زمرديان. محمدجعفر- ژئورمورفولوژی ايرانموضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ جمعه نهم فروردین 1387 ] [ 9 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

 

رابطه ژئومورفولوژي با زمين شناسي و ژئوفيزيک

داده هاي مربوط به ساختار و ديناميک پوسته زمين که از مطالعات ژئوفيزيکي و زمين شناسي به دست مي آيند از عوامل اساسي درمطالعات ژئومورفولوژي به شمار مي روند. بدين جهت در علم ژئومورفولوژي براي تفسير بسياري ازپديده ها ناگزير هستيم که داده ها و دست آوردهاي علم زمين شناسي و ژئوفيزيک را مورد استفاده قرار دهيم. براي اينکه روابط بين اين علوم واضح تر بيان شود در ابتدا به نحوه استفاده از داده هاي ژئوفيزيک و زمين شناسي در ژئومورفولوژي اشاره مي کنيم:

  
نقش داده هاي ژئوفيزيک:

الف) محاسبات تغيير شکل هاي کنوني، که بوسيله تراز گيري هاي دقيق و مکرر در مطالعات تکتو ديناميک و عوامل مورفوديناميک مورد استفاده مي باشد.

ب ) استفاده از داده هاي مربوط به عدم تعادل، نظير آنومالي هاي منفي و مثبت، ضرب شدت جاذبه زمين، که معمولا به طور غير مستقيم انجام مي گيرد، زيرا اين آنومالي ها هميشه با تکتوديناميک هاي موثر مطابقت نمي کنند.

ج) در مورد شناخت پوسته زمين، ضخامت يخچالها، سازندهاي آبرفتي و... به روش هاي ژئوفيزيک، داده هايي فراهم مي آيد که در ژئومورفولوژي مورد استفاده قرار ميگيرد.


نقش داده هاي زمين شناسي:

 الف) اطلاعاتي که درارتباط با نحوه استقرار سنگ ها و برقراري تعادل در آنها به دست مي آيد و ناشي از ايجاد تعادل در اثر تکتونيک است . همچنين اطلاعاتي که از ليتولوژي حاصل مي شود در مطالعات ژئومورفولوژي اهميت فراوان دارند.


ب) داده هايي که در قلمرو بازشناسي ديناميک زمين، از مطالعات زمين شناسي در شناخت تحول تکتونيکي يک ناحيه فراهم مي شود، از ديدگاه ژئومورفولوژي بسيار مهم است.
کاربرد ژئومورفولوژي در مطالعات ژئوفيزيک

ژئومورفولوژي با فراهم آوردن مقدمات لازم جهت استفاده ازروش هاي پر خرج مانند: سونداژهاي باز شناسي که در ژئوفيزيک رايج است و با هدايت آنها از برتري خاصي برخوردار مي باشد. به اين ترتيب که به کار گيري روش هاي ژئوفيزيک و سونداژهاي بازشناسي به هزينه هاي بسيار نياز دارد. با توسل به روش هاي ژئومورفولوژي مي توان محل هاي مناسبي را انتخاب کرد که احتمال توفيق به کارگيري از روش هاي مذکور در آن بيشتر باشد. بدين ترتيب از هدر رفتن هزينه هاي سنگين در اعمال روش هاي ژئوفيزيک جلوگيري مي شود.
کاربرد ژئومورفولوژِي در مطالعات زمين شناسي

زمين شناساني که اطلاعات کافي از اصول ژئومورفولوژي دارند به کمک داده هاي حاصل از مطالعات اشکال ناهمواريها، خطوط اصلي اشکال تکتونيک را که از مهمترين موضوعات زمين شناسي است، مشخص مي کنند. همچنين کاربرد ژئومورفولوژي در زمين شناسي در تفسير عکس هاي هوايي به مظور شناسايي برونزدها اهميت دارد که به"فتوژئولوژي" معروف است. استفاده از عکس هاي هوايي بيشتر در مشخص نمودن واحد هاي ليتولوژيک و وضع استقرار آنها نسبت به هم مي باشد و به رخساره و ماهيت سنگها پي ميبريم. همچنين در پژوهش هاي زمين شناسي که بر پايه اصول منطقي استوار باشد، کشف معادن بزرگ مانند: مس،آهن، طلا و نفت و.... به سهولت و به سرعت امکان پذير مي شود.

کاربرد ژئومورفولوژِي در مطالعات زمين شناسي

منبع : پایگاه داده های علوم زمین


موضوعات مرتبط: ژئومورفولوژی
[ پنجشنبه یکم فروردین 1387 ] [ 2 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]

آرمان شهر داستان و حكايت نيست ، رساله اي است درباره آمال نا متناهي انسان از زندگي در

 جهاني كه در آن از دردها و شكنجه ها و سرگشتگيهاي اين دنيا خبري نيست .

در آن عدالت كامل برقرار است و همه زير پرچم آزادي ،برابري و عدالت عمري را به شادماني و

خرسندي مي گذرانند .آنجا سرزمين يوتوپيا (مدينه فاظله) است.

    سر توماس مور

 سياستمدار و متفكر انگليسي

منبع :ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري ،زنده ياد دكتر حسين شكوئي ،جلد اول،ص۱۶۰

[ شنبه یازدهم اسفند 1386 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ قاسم بذرگر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به قاسم بذرگر دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهري دانشگاه مشهد می باشد .
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه اطلاعاتی در زمینه جغرافیا و ژئومورفولوژی و GIS ( سیستم اطلاعات جغرافیایی ) به خوانندگان محترم می باشد .
با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه خوانندگان عزیز .